Datum zveřejnění: 
17. 11. 2022
Oběť studentů z roku 1939 i solidaritu tehdejších škol v zahraničí připomněli řečníci dnes ráno na tradiční pietě u Hlávkovy koleje. Ta se konala jako jedna z prvních událostí, jimiž si dnes Česko připomíná výročí událostí z listopadů let 1939 a 1989.

Řečníci vyzdvihli také pomoc dnešních českých studentů Ukrajině zmítané válkou a zdůraznili potřebu dialogu v dnešní společnosti ovlivněné dezinformacemi a válečným konfliktem i potřebu vzdělání a kritického myšlení pro zdraví společnosti. Připomněli také to, že prezident Miloš Zeman letos vyznamenal in memoriam několik studentů popravených nacisty v roce 1939. "I tento akt má symbolický význam a vyjadřuje vztah současné České republiky k demokratickým tradicím české státnosti. Zahrnuje také úctu k obětem nacistické perzekuce bez rozdílu na jejich politické přesvědčení," řekl předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Václav Pavlíček.75 fotografií Letos podle něj lidé vzpomínají na události z roku 1939 ještě z dalšího důvodu. "Je výročím, kdy se realizovala solidarita s československými vysokými školami a jejich studenty ze strany britských vysokých škol a institucí. Řadě studentů se podařilo z území okupovaného Československa uprchnout a pokračovali v boji proti nacistickému Německu a jeho spojencům v zahraničí," uvedl. Studenti také tehdy mohli na britských univerzitách dokončit svá studia. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová označila 17. listopad 1939 jako den, který určil základní životní směřování několika generacím lidí žijícím v této zemi a ukázal jim zásadní význam pravé lidské svobody. "Věda a vzdělání jsou samozřejmě spojeny i s takovými úkoly, jako je budování paměti národa, poznávání národního kulturního dědictví," uvedla a poukázala na výrok Tomáše Garrigua Masaryka, že poznání je mravní povinnost. "A proto u vědců a filozofů neuctíváme jejich nadání, nýbrž usilování o pravdu," uvedla. S varováním připomněla, že ideologii nacismu podlehly nejen tehdejší politické špičky a masy občanů, ale nezřídka ji přijímali i mnozí akademicky vzdělaní lidé. Obranou proti převládnutí jakékoli ideologie vedoucí k totalitnímu systému je podle ní otevřený dialog. U Hlávkovy koleje dnes vystoupili také rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a Zdeňka Valouchová, dcera důstojníka československé armády, který byl nacisty zavražděn. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl vedle odkazu statečných studentů z roku 1939 také odhodlání dnešních studentů. "Rok za rokem se ukazuje, že v případě potřeby to jsou studenti, kdo jsou připraveni pomáhat lidem v nouzi. Všichni víme, co se na Ukrajině děje i přes snahu dezinformátorů. Musím zde ocenit snahu českých a slovenských studentů zejména během prvních dnů ruské agrese pomoci na hranicích, při ubytování uprchlíků, pořádání sbírek, pomoc na univerzitách nebo doučování. Veškerá tato aktivita, energie se objevila po dvou letech pandemie. Zdá se, že studenti jsou neunavitelní, zvlášť když jde o možnost pomáhat," řekl. Po dalších projevech a české hymně se přítomní vydali do Žitné ulice, kde si u pamětní desky připomněli nejen studenta Jana Opletala, ale také dělníka Václava Sedláčka, který byl rovněž obětí nacistů z roku 1939. 

Autor: 
Anna Boháčová
Zdroj: 
idnes.cz