Datum zveřejnění: 
9. 11. 2022
Hlavním řečníkem bude , CEO organizace Bletchley Park Trust, kde během druhé světové války Alan Turing a kolegové dešifrovali nacistickou Enigmu. Akci po nacistickou Enigmu. Akci pořádá nová výzkumná skupina , která vznikla na Fakultě informačních technologií v Praze (FIT ČVUT). Hlavním cílem jejího výzkumu je studium komplexity společenského chování a vlivu technologií na lidské chování.

Konference proběhne na půdě FIT ČVUT a přiblíží stránky civilizace, které od počátku ovlivňovaly a formovaly lidskou společnost – od lékařství přes finance až po vzrušující technologie zabývající se umělou inteligencí nebo blockchainem. To vše s akademickými kolegy a průmyslovými partnery FIT ČVUT. Konference je zaměřená na pestrost inovací skrze lidskou historii a jejím cílem je ukázat, jak pokrok formuje svět kolem nás. V rámci konference vystoupí Iain Standen , proběhnou přednášky světových odborníků, oxfordská debata na téma "Existuje objektivní moralita?" a zahájí se hackathon. Rovněž se představí nová výzkumná skupina CCHAOS a vystavovatelé ze sféry inovací a vědy. Svět kolem nás je komplikovaný – krize, války, schizofrenie identity společnosti. Nejsme ani zdaleka první vlna lidstva, která se problematikou společenské komplexity zabývá. Jsme ale první vlna lidstva, která má k dispozici nejmodernější technologie, díky nimž můžeme pochopit, proč se chováme tak, jak se chováme. Cílem výzkumné skupiny CCHAOS je pochopit komplexitu společenského chování v různých odvětvích lidské činnosti. Skupina CCHAOS se snaží pochopit společenskou strukturu, roli jednotlivce ve společnosti, rozplést etiku chování a vývoje našich společenství, a to vše za pomoci nejmodernějších technologií jako umělá inteligence a virtuální realita. " FIT ČVUT se koncentruje na rigorózní výzkum v oblasti informatiky, ale zároveň je to fakulta která se vášnivě věnuje popularizaci vědy pro širokou veřejnost, důraz na aplikovatelnost výzkumu pro běžný život i průmysl, a interdisciplinární přístup k vědě, ” říká Sara Polak , spoluzakladatelka výzkumné skupiny CCHAOS, antropoložka a archeoložka umělé inteligence, a dodává: "Vznik skupiny CCHAOS je důkazem pokrokovosti této fakulty i její dedikaci vzdělávání veřejnosti v oblasti technologií a vytváření komunity kolem předmětů, které se na fakultě učí. "

Zdroj: 
vecerni-praha.cz