Datum zveřejnění: 
9. 11. 2022
Jakou historickou roli hrají technologie ve formování společnosti? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět 13. listopadu konference Technologie ve společnosti. Hlavním řečníkem bude Iain Standen, CEO organizace Bletchley Park Trust, kde během druhé světové války Alan Turing a kolegové dešifrovali nacistickou Enigmu. Akci pořádá nová výzkumná skupina CCHAOS, která vznikla na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Hlavním cílem jejího výzkumu je studium komplexity společenského chování a vlivu technologií na lidské chování.
Zdroj: 
Pražský patriot