Datum zveřejnění: 
11. 10. 2021
Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili jednoduchý systém výpočtu dotace. V reakci na budoucí možnost zapojení nové fotovoltaické elektrárny do energetických komunit byla zrušena podmínka, že sedmdesát procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě," připomíná Valdman. "O podporu nepřijdou systémy kombinující fotovoltaickou elektrárnu s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti v podobě třicetitisícového příspěvku na pořízení nabíječky elektromobilů," dodává.

V další etapě dotačního programu Nová zelená úsporám lze od 12. října poprvé žádat o podporu také na renovace bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů.

Novinkou je i sloučení s programem Dešťovka a užší propojení s kotlíkovými dotacemi. Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkově jedenáct miliard korun z Národního plánu obnovy.

Ministerstvo životního prostředí do roku 2030 počítá se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu Evropské unie. Dohromady tak má program v následující dekádě disponovat nejméně 39 miliardami korun.

Nejvyšší částky bude možné čerpat na kombinace opatření, jako jsou třeba výměna neekologického zdroje tepla za tepelné čerpadlo, zateplení budovy nebo instalace fotovoltaické elektrárny či systému nuceného větrání s rekuperací. Nová zelená úsporám se rozrostla také o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro elektromobily nebo na výsadbu stromů na pozemcích u bytových domů. Podpora se tentokrát vztahuje i na projektovou přípravu, energetické audity a na dborný technický dozor.

V některých případech lze oproti předchozímu období dosáhnout na vyšší dotaci. "Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů zhruba o pětinu, na výstavbu rodinného domu o padesát tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla," uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který žádosti vyřizuje.

Výhodnější podmínky čekají také na zájemce o solární systémy. "Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili jednoduchý systém výpočtu dotace. V reakci na budoucí možnost zapojení nové fotovoltaické elektrárny do energetických komunit byla zrušena podmínka, že sedmdesát procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě," připomíná Valdman. "O podporu nepřijdou systémy kombinující fotovoltaickou elektrárnu s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti v podobě třicetitisícového příspěvku na pořízení nabíječky elektromobilů," dodává.

Nová zelená úsporám přispěla za sedm let trvání více než 68 tisícům žadatelů celkově jedenácti miliardami korun. Domácnosti díky tomu mohou ušetřit jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak náklady na vstupní investici.

"Úsporná opatření navíc zhodnotí nemovitost s výhledem do budoucna. Požadavky na energetické a ekologické parametry budov totiž budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu," upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Skupiny oprávněné čerpat dotace Nové zelené úsporám

- Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů

- Společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek

- Bytová družstva

- Obce a města vlastnící rodinný či bytový dům

- Nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů

- Developeři – podnikatelské subjekty

Autor: 
Denisa Holajová
Zdroj: 
e15.cz