Datum zveřejnění: 
11. 10. 2021
Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili jednoduchý systém výpočtu dotace. V reakci na budoucí možnost zapojení nové fotovoltaické elektrárny do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující fotovoltaické elektrárny s tepelnými čerpadly a nově získá podporu i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů," vypočítává Valdman.

Startuje další etapa dotací Nová zelená úsporám. Od 12. října lze poprvé žádat o podporu také na renovace bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů. Novinkou je i sloučení s programem Dešťovka a užší propojení s kotlíkovými dotacemi. Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy.

Do roku 2030 ministerstvo životního prostředí počítá se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu EU. Dohromady tak má program v následující dekádě disponovat nejméně 39 miliardami korun.

Nejvyšší částky bude možné čerpat na kombinace opatření, jako je třeba výměna neekologického zdroje tepla za tepelné čerpadlo, zateplení budovy nebo instalace fotovoltaické elektrárny či systému nuceného větrání s rekuperací. Nová zelená úsporám se rozrostla také o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily nebo na výsadbu stromů na pozemcích u bytových domů. Podpora se tentokrát vztahuje i na projektovou přípravu, energetické audity a na odborný technický dozor.

V některých případech lze oproti předchozímu období dosáhnout na vyšší dotaci. "Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů zhruba o pětinu, na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla." uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který žádosti vyřizuje.

Výhodnější podmínky mají čekat zájemce o solární systémy. "Ve spolupráci s odborníky z ČVUT jsme připravili jednoduchý systém výpočtu dotace. V reakci na budoucí možnost zapojení nové fotovoltaické elektrárny do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 procent vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě. O podporu nepřijdou systémy kombinující fotovoltaické elektrárny s tepelnými čerpadly a nově získá podporu i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů," vypočítává Valdman.

Nová zelená úsporám přispěla za sedm let trvání více než 68 tisícům žadatelů celkem 11 miliardami korun. Domácnosti díky tomu mohou šetřit jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak náklady na vstupní investici.

VÍCE NA E15. CZ

Podpora se tentokrát vztahuje i na projektovou přípravu, energetické audity a odborný technický dozor.

Autor: 
Denisa Holajová
Zdroj: 
E15