Datum zveřejnění: 
17. 11. 2019

Kromě 30. výročí listopadu 1989 si Česko v neděli 17. listopadu 2019 Česko připomíná také 80 let od uzavření vysokých škol nacisty a popravy studenta Jana Opletala v roce 1939. Výročí si u Hlávkovy koleje v Praze připomnělo přes 200 účastníků.

Byli zde zástupci akademické obce, současných studentů, armády i politici jako například poslanci, senátoři, radní hlavního města Prahy, ale sokolové a lidé zastupující média. Během pietního shromáždění zaznívaly hymna, lidové i chorály Kdož sú boží bojovníci, ale i projevy třeba v podobě výzev k dialogu a hledání toho, co spojuje současnou společnost.

Předseda správní rady Hlávkovy nadace, která pořádala tuto pietu, Václav Pavlíček se z akce ze zdravotních důvodů omluvil, ale napsal projev, ve kterém připomněl, že mezi popravenými studenty byli lidé rozdílné politické orientace. Také ocenil a poděkoval poslancům za skutečnost, že se letos do kalendáře po několikaletém úsilí vrátil Mezinárodní den studentstva a Hlávkova kolej byla zařazena mezi státní kulturní památky.

Častý dlouholetý účastník těchto pietních akcí v různých funkcích nyní jako místopředseda Senátu Milan Štěch promluvil za politiky a připomenul, že události let 1939 a 1989 mají společnou touhu po svobodě a demokracii.

„Ne vše je optimální, ale pokrok zde je. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a jsme bezpečným státem,“ sdělil senátor lidem, kteří přišli vzpomenout obou výročí.

Promluvili rovněž rektoři ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy a zástupce studentu Michal Zima, který poděkoval těm politikům, poslancům, kteří dostali 17. listopad do českého kalendáře opět jako Mezinárodní den studentstva.

Třicet věnců a další kytice jako vzpomínka na studenty u Hlávkovy koleje.

 

Zdroj: 
prvnizpravy.cz