Datum zveřejnění: 
6. 11. 2019

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie v Kadani patří mezi nejstarší odborné školy v Ústeckém kraji. Založena byla v roce 1951, od roku 2015 je partnerskou školou Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Její ředitel Zdeněk Hrdina si spolupráci s vysokou školou pochvaluje.

Často zmiňujete odměňování učitelů na odborných školách. Vidíte šanci na zlepšení? Odměňování učitelů, především odborných předmětů, je velký problém. V současnosti jsou výdělky odborníků především v soukromé sféře neporovnatelné s výdělky ve školství a školy tak na trhu práce nejsou schopny konkurovat. Šance na zlepšení je samozřejmě vždy, ale bohužel často se o zvyšování platů ve školství hodně napíše v novinách, realita je pak jiná.

Čím vaše škola dokáže přilákat zájemce o řemeslo či obor a jaké na trhu nejvíce chybí? „Stavařina je krásný obor, kde výsledky vaší práce jsou vidět, a pokud jste úspěšní, mohou je obdivovat i další generace. V současné době chybí na trhu nejen řemeslníci, tedy zedníci, instalatéři či tesaři, ale - a na to se často zapomíná - i absolventi maturitních oborů jako jsou projektanti, mistři na stavbách, rozpočtář.“

Jak škola těží z partnerství s ČVUT v Praze? „Spolupráce s vysokou školou je dlouhodobá. Formálně byla stvrzena v roce 2015 podpisem memoranda o spolupráci. Kontakty s nejstarší českou technickou univerzitou umožňují například našim žákům využívat laboratoří Experimentálního centra stavební fakulty v Praze či podnikat exkurze na vybraná pracoviště jako je například Univerzitní centrum energeticky efektivních budov v Buštěhradě.“

Zmínil jste soutěž, které se škola účastní. „Více než dvacetiletou tradici má soutěž předmaturitních ročníků SPŠ stavebních, která se každoročně koná v Karlových Varech. Soutěží zde žáci z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje. V roce 2019 naši žáci obsadili 3. místo v družstvech a 2. v soutěži ročníkových projektů. V počtu vítězství je naše škola na 2. místě za stavebkou z Plzně. Stranou nezůstávají ani žákyně obchodní akademie. Nedávno vybojovaly pěkné 3.místo v soutěži Ekonomický tým.“

Můžete se pochlubit dalšími úspěšnými výsledky studentů či absolventů školy? „Vedle úspěšné reprezentace v již zmíněné soutěži 3. ročníků máme na kontě řadu úspěchů v celostátních soutěžích v projektování. Velice úspěšně reprezentují žáci školu v SOČ (středoškolská odborná činnost), kde zaznamenali nespočet vítězství v krajské přehlídce a neztratili se ani na celostátní úrovni. Příkladem je žák Martin Motlík, který byl oceněn v prestižní soutěži České hlavičky 2019. Práce SOČ žáka Davida Šmída byla inspirací pro přeměnu bývalé tržnice na Studentské náměstí v Kadani.“

Jaký je počet studentů školy a co připravujete do budoucna? „Počtem žáků patří naše škola k nejmenším v kraji. To umožňuje vyučovat žáky ve specifických podmínkách s minimálním rizikem sociálně patologických jevů. V současné době se škola připravuje na modernizaci výuky stavebních oborů v souvislosti se zaváděním BIM (Building Information Management) do stavařské praxe.“

Zdroj: 
Liberecký deník