Datum zveřejnění: 
29. 10. 2019

Budoucnost stavebnictví v republice nabírá energeticky úsporný směr. Ten splňuje

soběstačný "ostrovní dům". Jeho koncept je založený na svobodě, nezávislosti a šetrném přístupu k přírodě.

Nastupující generace si takzvané "ostrovní domy" oblíbila. Vyhovuje jí, že jsou nabité technologiemi, které pomáhají šetřit energie, vstupy i odpady. Přitom domy nejsou napojeny na sítě a fungují autonomně.

Za konceptem "projektu budoucnosti" stojí mladí architekti, kteří staví především na šetrném přístupu k přírodě, tedy na hodnotách, které nastupující generace vyznává.

Co je to vlastně takový ostrovní dům? „Jedná se o relativně mladý koncept – energeticky a materiálově soběstačný a nezávislý dům, do nějž je voda přiváděna ze studny, dále recykluje dešťovou a šedou vodu, energii si vyrábí sám a odpady recykluje. Energii většinou dodávají fotovoltaické panely, tepelné výměníky v kombinaci s tepelným čerpadlem,“ popsal dílo Jakub Raček z Vysokého učení technického v Brně.

„Jednoduše a stručně se jedná o bydlení celkově nezávislé na energetických vstupech i výstupech,“ řekl Raček.

Za poslední čtyři roky se v tuzemsku postavila asi stovka ať už částečně, nebo úplně soběstačných domů, i když ne zcela podle pravidel ostrovních domů.

Jejich záměrem ovšem je i šíření této ekologické myšlenky. Některé z nich by totiž měly být pronajímány a lidé si tak mohou vyzkoušet jejich výhody.

Podle autorů ostrovních domů je to nejlepší cesta, jak získat pro tuto vizi více příznivců. A příznivci ostrovních domů mají v plánu vybudovat i celé osady či čtvrti.

Sdílení a produkce

Koncept počítá se společnou produkcí potravin, chovem zvířat a sdílením přebytků elektřiny s obcí. Čtvrť pracuje se solárními panely, dřevoplynným provozem kogenerační jednotky, tepelnými čerpadly a moderními technologiemi. I proto poutá pozornost veřejnosti.

Již několik let probíhá soutěž Českých soběstačných domů, která se snaží celý koncept zpopularizovat veřejnosti. Například projekt Jiřího Petrželky z Fakulty stavební na ČVUT v Praze je postavený na tom, že navržený dům si během roku akumuluje sluneční energii, ze které je schopný být soběstačný po 265 dní. Autor projektu využívá šedou a dešťovou vodu a jejím využitím snižuje spotřebu pitné vody. Stavba včetně technologií by měla jít postavit za čtyři miliony korun, což je cena, za kterou lze postavit v současnosti rodinný dům.

Autor: 
DALIBOR MAŇAS
Zdroj: 
5plus2