Datum zveřejnění: 
17. 10. 2019

V buštěhradských laboratořích Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ověřujeme od začátku července 2019 chování tří různých řešení obvodové stěny průmyslových halových objektů.

Cílem výzkumného projektu je zjistit, jak vrstvy rostlin, substrátu a případně další dodané vrstvy ovlivňují tepelně-vlhkostní režim obvodové stěny. Výsledky budou porovnány s daty naměřenými ve dvou referenčních skladbách obvodové konstrukce, které se v současnosti běžně používají pro halové stavby. Dalším účelem dlouhodobého experimentu je vylepšení systému řízení závlahy zelené fasády.

Ke zkouškám je využívána klimatická místnost s kontrolovaným vnitřním prostředím, která je vybavena automatickým systémem pro zaznamenávání údajů z testovacích polí a měřením lokálních mikroklimatických podmínek v blízkosti fasády. Obvodová stěna klimatické místnosti obsahuje šest otvorů o velikosti 3 m × 3,2 m, do kterých je možné osadit modely obvodové konstrukce v reálné velikosti. Jihozápadně orientovaná stěna je z venkovní strany vystavena působení reálných klimatických podmínek.

Pro srovnávací experiment jsou využita dvě testovací pole. V prvním z nich jsou vestavěny dva typy plechové obvodové konstrukce, jaké se dnes běžně využívají pro halové stavby. V druhém testovacím poli je umístěna skladba, v které je venkovní trapézový plech nahrazen zelenou fasádou s integrovaným systémem kapičkové závlahy. Předpěstovaná zeleň byla dodána firmou LIKO-S.

Zdroj: 
volty.cz