Datum zveřejnění: 
16. 10. 2019

Kazachstáncům se v září a říjnu 2019 představily na dvě desítky českých státních i soukromých vysokých škol na vzdělávacích veletrzích v Nur-Sultanu, Almaty, Šymkentu a dalších městech.

Akce pro veřejnost ukázaly vysoký zájem mladých o studium v České republice. V rámci představení českých institucí proběhlo networkingové setkání se zástupci kazašských škol s cílem podpořit meziuniverzitní spolupráci. Akce byly organizovány Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu. Akcí se zúčastnil a podpořil je velvyslanec ČR Rudolf Hykl.

Ve dnech 28. – 29. září 2019 se v Nur-Sultanu a Almaty uskutečnil vzdělávací veletrh Begin, jehož se zúčastnilo 9 českých vysokých škol: Anglo-americká univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Palackého univerzita v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Univerzita v Hradci Králové, Vysoká škola obchodní a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Několik dní poté ve dnech 5. – 16. října 2019 proběhl putovní vzdělávací veletrh International Education Fair 2019, organizovaný kazašskou státní organizací Centrum mezinárodních programů. Ten postupně zavítal do 6 kazašských měst, Nur-Sultanu, Šymkentu, Almaty, Atyrau, Uralsku a Aktobe. Zúčastnilo se ho dalších 10 českých vzdělávacích institucí: Pražský jazykový institut, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Západočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola báňská-technická univerzita v Ostravě, Univerzita v Ostravě a Masarykova univerzita.

Oba vzdělávací veletrhy navštívilo několik tisíc mladých Kazachstánců se zájmem o studium v Evropě, především v ČR. Prezentace a přítomnost českých vysokých škol byla nejvýraznější. Česká účast na obou veletrzích byla organizována Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací MŠMT ČR, v rámci iniciativy "Study in the Czech Republic".

S cílem podpořit česko-kazachstánské meziuniverzitní vztahy bylo dne 29. září 2019 organizováno networkingové setkání zástupců českých a partnerských škol z Kazachstánu za účasti Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu. Z kazašské strany se zúčastnilo 15 zástupců univerzit, např. Kazakh National University Al-Farabi, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satbayev University, M. Narikbayev KAZGUU University a další. Diskuze se týkala trendů v oblasti vzdělávání, participace v mezinárodních a výměnných programech a nastavení bližších akademických a vědecko-výzkumných styků.

Kazachstánští studenti představují čtvrtou nejpočetnější skupinu cizinců na českých školách. Dle oficiálních statistik jich v roce 2018 studovalo přes 1600 na univerzitách, dalších několik set až tisíc v přípravných jazykových kurzech. Minulý rok bylo konzulárním úsekem Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu vydáno okolo 1 tisíce dlouhodobých studentských víz, v letošním roce celkový počet bude činit přes 2,5 tisíce.

Autor: 
Olga Kalinová
Zdroj: 
irucz.ru