Datum zveřejnění: 
10. 10. 2019

Ve dnech 24. a 25. října 2019 se v prostorách CAMP IPR Praha a Fakultě architektury ČVUT v Praze bude konat již třetí ročník konference zaměřené na architekturu a děti. Cílem je efektivní zapojení nejmladší generace do plánování veřejného prostoru a představení možností participace jako nástroje ve vzdělávání.

Konference je otevřená všem, kteří se na veřejném plánování podílejí, ale i těm, kteří jsou nablízku dětem. „Víte, kdo je největším odborníkem na hru a trávení vlastního volného času? Samozřejmě děti. Proč se tedy při plánování zásahů do veřejného prostoru neptáme častěji také na jejich názor? Přijďte se inspirovat a sdílet zkušenosti s tím, jak participace se zapojením dětí může významně přispět ke vzniku veřejných prostorů, které budou opravdu pro všechny“, říká organizátorka konference architektka Mirjana Petrik.

Veřejné setkání pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci se spolky Město přátelské k dětem, z.s. a To město, z.s. Partnery konference jsou Nadace Via, Nadace Proměny Karla Komárka, CAMP Praha a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Záštitu konferenci udělil Magistrát hl. m. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora architektů. Bude se konat ve dnech 24. a 25. října 2019 v prostorách CAMP IPR Praha a na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Cílem konference je seznámit odbornou a laickou veřejnost s možnostmi efektivního zapojení nejmladší generace do plánování veřejného prostoru a zároveň představit možnosti a přínosy participace jako nástroje ve vzdělávání.

Potvrzení hosté

Hosty budou představitelé státní správy i samospráv měst a obcí, zástupce ministerstev, organizátoři a mediátoři participativních setkání, učitelé a ředitelé škol, architekti, projektanti, designéři a studenti.

Konkrétně se Konference Architektura dětem 2019 zúčastní například Ingvil Aarholt Hegna, norská konzultantka organizace Design and Architecture Norway (DOGA). Specializuje se na participaci v plánovacím procesu. Vedla projekt Kid’s tracks, který dětem pomocí nových technologií umožňuje zapojení do plánovacích procesů. Dalším potvrzeným hostem je Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Během svého studijního pobytu v Chicagském architektonickém centru se zaměřoval na programy pro děti a mládež.

Konference se též zúčastní Karolína Koubová, primátorka Statutárního města Jihlava a Vít Zeman - náměstek primátorky, kteří představí strategii města, ve které se počítá s aktivním zapojením dětí do úprav veřejných prostorů tak, aby reflektovaly také jejich potřeby a zájmy.

Autor: 
Romana Landová
Zdroj: 
tvarchitect.com