Datum zveřejnění: 
7. 10. 2019

„Projekt Energetická gramotnost umožňuje dětem zjistit, jak se elektřina vyrábí, distribuuje i ukládá“, říká Diana Procházková z ČEPS.

 

Energetika prochází obdobím významných změn a potřebuje stále více špičkových expertů. Projekt Energetická gramotnost přibližuje energetiku už žákům a studentům na základních a středních školách. O projektu, jeho přínosech a inovativních myšlenkách jsme si povídali s Dianou Procházkovou, ředitelkou sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.

Energetická gramotnost je projekt, který dětem základních škol a studentům středních škol přibližuje základy energetiky. Jak projekt vznikl?“

"Myšlenka projektu Energetické gramotnosti vznikla téměř před šesti lety ve spolupráci s nadšenými studenty elektroenergetiky z ČVUT v Praze. Jedna z hlavních organizátorek projektu učila na základní škole a díky tomu měla blízko ke způsobu myšlení dětí z osmých a devátých tříd. Připravila jednoduché a poutavé povídání o vývoji energetiky v historickém kontextu - od středověkých vodních a větrných mlýnů až po soudobý energetický mix a jeho začlenění do elektrizační soustavy. V rámci dlouhodobé spolupráce ČVUT v Praze, se společností ČEPS, pak představila tento nápad i nám a projekt byl na světě.

„Proč je vůbec potřeba téma energetiky s dětmi a mladými lidmi otevírat?“

„Každé téma, které otevřete a které vzbudí u dětí a mladých lidí zájem, je důležité, protože jim rozšiřuje obzory a nabízí nové pohledy na odvětví, které v současnosti prochází zásadními technologickými a systémovými změnami. Všichni považujeme elektřinu za samozřejmost, ale znalosti o ní pro většinu lidí končí u elektroměru. Většina dětí si dnes díky moderní technice, která je od dětství obklopuje, myslí, jak zajímavý je svět IT, telekomunikací, ale mohu zodpovědně prohlásit, že nyní se vše zajímavé z těchto světů promítá právě do světa energetiky, a ta bude v nejbližších letech prožívat boom.“

„V čem vidíte hlavní přínos projektu Energetické gramotnosti?“

„Řekněme si upřímně, že náš vzdělávací systém dnes bohužel nepatří k těm nejinovativnějším v Evropě. Žáci se sice ve škole naučí fyzikální základy elektřiny, ale jen velmi málo se toho dozvědí o tom, jak se elektřina vyrábí, jaké jsou výhody a nevýhody jádra nebo obnovitelných zdrojů, jak se elektřina přenáší a distribuuje, jak se ukládá, jak se s ní obchoduje. Jakákoliv aktivita, která tyto informace dokáže zajímavou formou přinést žákům a studentům, je hodná podpory. Každý žák nebo student, který se začne o energetiku více zajímat, je největším přínosem projektu.“

„Kolik žáků a studentů se projektu účastní?“

„Projekt Energetické gramotnosti odstartoval v roce 2014. Za tu dobu lektoři navštívili téměř 300 základních a středních škol, oslovili a představili oblast energetiky zhruba 18 tisícům žáků a studentů. Jen pro srovnání: za první dva roky projektu byl počet oslovených škol 74 a oslovených dětí zhruba šest tisíc. V roce 2019 a 2020 by měl být počet navštívených škol téměř dvojnásobný. Společnost ČEPS stála u zrodu tohoto projektu a jsme rádi, že se nám daří jej ve spolupráci s organizátory rozvíjet a přinášet povědomí o energetice stále více dětem a mladým lidem.“

„Na podzim se chystá další ročník Energetické olympiády. Jak probíhá příprava? Kdo zasedne v porotě?“

„V letošním roce proběhne již druhý ročník, přípravy jdou právě do finále. Naši odborníci se zapojili do tvorby otázek a sdělení. Svého zástupce bude mít společnost ČEPS jak mezi mentory, kteří budou studentům radit v průběhu druhého kola při přípravě jejich projektů, tak v porotě, která bude výtvory studentů hodnotit.“

„V závěrečném kole prezentují soutěžící řešení případové studie. Vzpomenete si na konkrétní projekt z minulého roku, který vás zaujal?“

„Zaujala mne celá řada projektů, ale co mě upoutalo asi ze všeho nejvíc, byla schopnost středoškoláků připravit a následně prezentovat náročná témata s velkou profesionalitou. Mohu s klidem říci, že úroveň jejich prezentačních dovedností je na vyšší úrovni než u mnohých ostřílených matadorů ze světa byznysu.“

„Na co se letos nejvíc těšíte?“

„Věřím, že stejně jako v loňském roce i letos studenti potvrdí naši ideu, že když dáte mladým lidem příležitost k diskusi, k tomu, aby představili svůj pohled na věc, dočkáte se neskutečně zajímavých, inspirativních a inovativních myšlenek. Už teď se těším na zajímavé nápady, které z této akce vzniknou. A pevně věřím, že studenti své myšlenky, pohled na energetiku a zapálení přenesou do praxe a česká energetika se tak bude i nadále pyšnit špičkovými experty a odborníky v celoevropském měřítku. „
Energetika prochází obdobím významných změn a potřebuje stále více špičkových expertů. Projekt Energetická gramotnost přibližuje energetiku už žákům a studentům na základních a středních školách. O projektu, jeho přínosech a inovativních myšlenkách jsme si povídali s Dianou Procházkovou, ředitelkou sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.
 

 

Zdroj: 
Euro