Datum zveřejnění: 
7. 10. 2019

V současné době významné obchodní řetězce, globální logistické firmy, nebo banky, zkoušejí aplikace, které technologii blockchainu používají pro evidenci dokumentů nebo transakcí. Poradenská společnost Gartner predikuje, že do roku 2025 bude pětina z desítky největších světových obchodních řetězců používat blockchain ke kontrole bezpečnosti potravin. U nás jako první spustila (nejen pro své členské firmy) blockchain Elektrotechnická asociace České republiky.

 

Blockchain je zašifrovaná databáze, která uchovává hashe – digitální otisky elektronických dokumentů, ne však dokumenty samotné. Blockchain si lze vlastně představit jako databázi otisků prstů – z otisku prstů také nepoznáte barvu vlasů člověka, z hashe nepoznáte, z jakého souboru byl vytvořen. Tato databáze je uložena v mnoha kopiích na mnoha serverech různých nezávislých provozovatelů. V celé blockchainové síti se nezávisle na sobě kontroluje a schvaluje, jestli ty jednotlivé zápisy byly do databáze provedeny správně. Jednotlivé položky v databázi se navíc nedají zpětně změnit. Tato blockchainová síť se jmenuje ElA Blockchain a spravuje ji dceřiná společnost Elektrotechnické asociace ČR – ELA Blockchain Services a. s. Jedná se s největší pravděpodobností o první blockchain, který je kompletně vyvinutý a spuštěný na území České republiky. Svým účelem, jako důvěryhodná platforma pro obchodní a průmyslové podniky, je unikátní i celosvětově. Na vývoji se podíleli i experti z IBM a ČVUT v Praze.

Co je ElA blockchain?

Sdílená databáze, uložená v jednotlivých uzlech (nodech) sítě. Každý nod představuje jeden nezávislý počítač, kde je databáze uložena. Díky této síti není možné, že by se databáze ztratila, pokud by jeden z uzlů přestal fungovat. Každý nový záznam (hash) je matematicky zašifrovaný a všechny uzly v síti musí nově vkládaný záznam ověřit, jestli splňuje předepsané podmínky. Po vložení záznamu do databáze již není možné záznam zpětně měnit, ani ho vymazat.

Co je na ElA Blockchain unikátního?

Jedinečný je především způsob, kterým se síť buduje. Naprostá většina blockchainových projektů v zahraničí je iniciována a financována velkými korporacemi (například logistická společnost MAERSK), které ovšem svým partnerům jen nabízejí jeho využití, firmy se do blockchainu samy nezapojují. Takovýto systém s blockchainem je jednodušší a bezpečnější než budování a provoz centrální databáze a informačního systému.

V našem případě jde ale o dobrovolné sdružení majitelů nodů, kterými jsou důvěryhodné subjekty – právnické osoby. ElA blockchain není tedy řízen z žádného centrálního místa. Seznam nodů a jejich majitelů je veřejný a externí uživatel si může k ověření vybrat ten nod, kterému důvěřuje. Nody jsou ve vlastnictví různých subjektů a jedním z pravidel je, že jedna firma smí vlastnit pouze jeden nod. Tímto způsobem budujeme heterogenní sít, která je vysoce odolná nejen proti technickému kolapsu nebo hackerskému útoku, ale hlavně proti zneužití dominantním subjektem.

Dále se ElA Blockchain oproti ostatním liší tím, že nevznikl pouze pro jedno konkrétní využití, ale je otevřený pro jakýkoliv typ aplikace. Současně v této síti běží základní a velmi užitečná aplikace – Blockchain Notarius®, která poskytuje služby ověření originality dokumentu. To je nejčastější využití blockchainových platforem v současnosti. Tato aplikace se instaluje na všechny nody v síti ElA blockchain. Každá firma, která je součástí sítě, může registraci na blockchainu komerčně nabízet těm, kteří v síti nejsou.

Jak to funguje?

ElA blockchain umožňuje dvě základní operace – registraci souboru a ověření souboru. Zásadním principem ElA blockchainu je, že se do něj neukládají dokumenty, ale pouze jejich digitální otisky, tzv. hashe. Hash je dlouhý řetězec písmen a čísel, který vznikne tak, že se dokument ve formě datového souboru (např. PDF) zpracuje hashovacím programem. Výsledkem je řetězec písmen a číslic, který je nezaměnitelným otiskem dokumentu a uloží se do všech počítačů v síti. Z vypočteného hashe nelze v žádném případě zrekonstruovat původní soubor. Ověření dokumentu funguje tak, že přes aplikaci u libovolného nodu se opětovně vypočte hash a s ním se provede vyhledávání v celé síti, zda obsahuje hash identický. Pokud jej obsahuje, je identický i ověřovaný dokument. Jestliže se někdo pokusí ověřit dokument, ve kterém byl změněn jediný bit, identický hash se v blockchainu nenajde a blockchain ohlásí, že ověřovaný dokument nebyl registrován.

K ElA Blockchainu proběhne výroční konference 9. října 2019 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Více informací najdete na www.elachain.cz.

Zdroj: 
Hospodářské noviny