Datum zveřejnění: 
16. 8. 2019

Společnost Sekurkon pořádá ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol XVI. konferenci se zahraniční účastí Speciální betony 2019. Akce se koná 16.–17. října 2019 v hotelu Skalský Dvůr (Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem) 

Konference se věnuje problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích. 

Tematické okruhy 

1. Betony v extrémních podmínkách; 2. Vysokohodnotné betony; 3. Ostatní speciální betony. 

Vybrané vědecké publikace budou publikovány v angličtině ve sborníku konference, indexovaném ve vědeckých databázích. Přednesené prezentace budou publikovány ve sborníku konference v češtině v elektronické podobě s přiděleným ISBN. Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Zdroj: 
Materiály pro stavbu