Datum zveřejnění: 
15. 8. 2019

Letní škola architektury a stavitelství 2019 - Ateliér D 

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z.s. a Památkovou komorou ČR letos pořádá v pořadí již čtvrtou letní školu architektury a stavitelství. 

Termín: 26.-30.8.2019 
Místo: Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D 

Téma 4. ročníku - Prvek

Na počest 150. výročí publikace periodického zákona prohlásila OSN rok 2019 za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků. 
Výchozím tématem letošní letní školy se tak stal 
PRVEK – architektonický, urbanistický, konstrukční, ochranný, … a samozřejmě chemický. 

Letní škola je otevřena úplně všem: studentům středních a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odborníkům i
laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství. 

Program je koncipován do pěti pracovních dní v termínu 26. 8. – 30. 8. 2019 v kombinaci teoretických poznatků a tvůrčího workshopu. V pondělí a v úterý jsou připraveny populárně naučné přednášky, které se dotknou zajímavých témat spojených s hlavním motivem letní školy, na středu je přichystán výlet, ve čtvrtek a v pátek tvůrčí workshop. Účastnit se lze pouze teoretické části (pondělí až středa) nebo celé letní školy (od pondělí do pátku). 

Program Letní školy architektury a stavitelství 2019
26.-27.8.2019 pondělí, úterý přednášky 
28.8.2019 středa tradiční komentovaná procházka 
29.-30.8.2019 čtvrtek, pátek workshop 
Workshop bude letos uskutečněn ve spolupráci s VŠVU v Bratislavě u bude zaměřen na netradiční konstrukční prvky pro experimentální architekturu (tensegrity, light weight structures, apod.) 

Vybraná témata přednášek Základní prvky architektury 
Veřejná prostranství jako prvek stavby měst 
Sklo – materiál pro nosné konstrukce 
Transformace prvku městských hradeb 
Prvky udržitelných staveb – sociální, environmentální, ekonomické 
Osobnost architekta = prvek, který mění vše 
Prvek výtvarný: Výtvarná díla v kampusu Dejvice – Hmotnost – procházka kampusem

Zdroj: 
stavbaweb.dumabyt.cz