Datum zveřejnění: 
12. 8. 2019

Vědeckotechnický park v Roztokách u Prahy je bohatší o nové špičkové středisko: Centrum vozidel udržitelné mobility. FS ČVUT v Praze s TÜV SÜD Czech zde dokončily v červnu modernizaci emisní laboratoře. 

Rozsáhlou investici významně pomohl zafinancovat i dar, který FS ČVUT v Praze získala od Tomase Morela, prezidenta firmy Gamma Technologies, světové špičky v oboru simulací hnacích jednotek vozidel, s níž fakulta dlouhodobě spolupracuje. 

Připraveni na moderní předpisy 

Impulzem k modernizaci emisní laboratoře byla chybějící kapacita – kondiciační hala s konstantní teplotou pro legislativou požadované temperování vozidel před zkouškou. Další důvody byly přístavba klimakomory pro zkoušky charakteristik chladnutí a teplotní stabilizace vozidla, zvětšení prostoru pro zkoušená vozidla a skladu přípravků pro zkušebnu motorů. Vyměnilo se i měřicí zařízení pro analýzu emisí u válcové zkušebny, které již nevyhovovalo současným předpisům. 

Moderní emisní laboratoř s dostatečnými zkušebními kapacitami a schopností technologické konverze na vozidla s různou úrovní elektrifikace pohonu splňuje nyní požadavky pro provádění emisních testů dle nejnovější metodiky EU 2017/1151 a dalších souvisejících, včetně možnosti testování hybridních a elektrických vozidel. 

„Nyní jsme připraveni na budoucnost a splňujeme nejnovější požadavky evropské legislativy. Jsme schopni testovat, případně schvalovat aktuálně vyráběná auta a také novou éru hybridů a elektromobilů,“ uvedl Jiří Socha, ředitel divize Mobility společnosti TÜV SÜD Czech. 

V modernizované laboratoři se budou provádět mj. měření emisí ve válcové zkušebně, měření spotřeby osobních vozidel a motocyklů, dlouhodobé zkoušky, ověřovací (předsériové) zkoušky a validační testy pro RDE. 

Zkušebna slouží i k základnímu výzkumu tvorby částic a hledání kompromisu mezi jejich emisemi, účinností motoru a emisemi oxidů dusíku, což je rozhodující pro budoucnost spalovacích motorů, pro něž zatím neexistuje vhodná, masivně použitelná náhrada. 

Nová emisní laboratoř je výjimečná i díky tomu, že multifunkční prostor pro přípravu vozidel na zkoušku a kondiciaci může zahrnovat až 12 aut. 

Klimakomora s teplotou do +14 °C pojme dvě osobní auta a zahrnuje i zázemí pro zkušební tým RDE. 

Posila pro univerzitní výzkum 

Informace o modernizaci válcové zkušebny a navýšení zkušební kapacity vzbudila zájem autoprůmyslu o spolupráci v oblasti CoP testů a dalších ověřovacích nebo vývojových zkoušek. Největší objem prací je plánovaný pro tuzemské automobilky, očekává se však, že ji využijí i partneři z ostatních států EU a univerzitních pracovišť. ČVUT v Praze posílila důvěru partnerů získáním velkého projektu Národního centra kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky, jehož se účastní 30 partnerů z oblasti silničních a kolejových vozidel i traktorů, a to včetně TÜV SÜD Czech. 

Z nové laboratoře tak bude profitovat i pražská technická univerzita. „Pro fakultu strojní otevírá propojení vědeckovýzkumné činnosti s reálnými požadavky trhu příležitosti pro kvalitní přípravu absolventů a efektivní zapojení v projektech základního, kolaborativního a smluvního výzkumu v souladu s aktualizovanou RIS3 strategii ČR, která je základem pro tematické vymezení výzkumných oblastí s důrazem na automobilový výzkum,“ dodávají vedoucí ústavu vozidel Oldřich Vítek a ředitel Centra vozidel udržitelné mobility Bohumil Mareš.

Autor: 
Petr Kostolník
Zdroj: 
TECH MAGAZÍN