Datum zveřejnění: 
12. 8. 2019

Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT ČVUT v Praze) navázala spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s belgickou Univerzitou v Antverpách. Díky speciálnímu dvojitému doktorskému studijnímu programu je možné absolvovat na obou univerzitách současně, tedy za výrazně kratší dobu, než kdyby studium probíhalo zvlášť. Výsledkem jsou diplomy z domácí a spřátelené zahraniční školy. 

Fakulta má za cíl zaměřovat se na vědu a výzkum a propojovat své znalosti a zkušenosti s významnými zahraničními univerzitami. Několikaletá spolupráce mezi vedením Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA) a FIT ČVUT v Praze vedla k tomu, že se obě vedení dohodla o jejím formálním zastřešení. 

Z tohoto důvodu tak v roce 2018 započaly debaty ohledně doktorandského tzv. double degree programu, studia zakončeného dvěma diplomy – obecně obvykle z domácí a partnerské univerzity. 

Memorandum o porozumění mezi fakultami 

Spolupráce obou fakult vyvrcholila letos 6. června podpisem Memoranda o porozumění. 

„FIT ČVUT v Praze odteď svým studentům se zaměřením na softwarové inženýrství nabízí prestižní příležitost získat dvojité Ph.D.,“ uvedl Robert Pergl, zakladatel a vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace při katedře softwarového inženýrství na zmíněné české fakultě. 

Podmínkou tohoto programu je, že si partnerské univerzity vzájemně uznají vybrané předměty v daném studijním programu, navíc studijní plán je sestaven tak, aby odpovídal požadavkům k udělení diplomu na obou univerzitách. 

Úspěšné dokončení programu, jehož výsledkem jsou nejen diplomy z více než jedné země, je jednak prestižní, zároveň dává absolventům výhodu na trhu práce. 

Už první uchazeč 

První se do double degree programu hlásí doktorand Marek Suchánek, který nyní na FIT ČVUT v Praze čerstvě obhájil doktorské minimum na téma Ontologická brána propojující konceptuální modely a normalizované systémy. 

„V tuto chvíli připravujeme praktické a procesní náležitosti pro hladký průběh. Marek Suchánek jakožto neohrožený průkopník bude s velkou pravděpodobností děkanem pověřen rolí koordinátora double degree programu. Bude tak nápomocný dalším zájemcům,“ dodal Pergl. 

Letní škola v Antverpách 

Již od roku 2015 nabízí FIT ČVUT v Praze oborově povinný předmět Normalized Software Systems, který každý rok vyučují profesoři z FAE UA. Stává se podle univerzity stále oblíbenějším. 

„Abychom uspokojili zájem studentů po technických detailech i praxi přesahující rámec předmětu, od roku 2018 nabízíme letní školu – možnost pro studenty vycestovat do Univerzity v Antverpách,“ poznamenal vedoucí katedry softwarového inženýrství Michal Valenta, který věří, že spolupráce s Antverpami teď bude pro řadu studentů ještě zajímavější. 

Na Univerzitě v Antverpách se navíc pracuje na průlomu v softwarovém inženýrství za posledních několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů na udržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. 

Ačkoli udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup k problematice je v Belgii podle ČVUT v Praze výjimečný ve své exaktnosti, dokazatelnosti i aplikacích v praxi.

Zdroj: 
novinky.cz