Datum zveřejnění: 
5. 8. 2019

V prostorách Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze začal v pondělí 5. srpna mezinárodní Kongres logiky, metodologie, filozofie vědy a techniky. Zhruba 700 filozofů z celého světa zde má debatovat o vědních oborech jako matematika či ekologie, akce potrvá do soboty. Podle pořadatelů z Akademie věd ČR se obdobně významná filozofická akce v Praze konala naposledy v roce 1934. 

Na kongres přijíždí nejen řada předních filozofů z mnoha evropských států, USA či Kanady, ale také z Jižní Ameriky, Asie, Austrálie nebo Afriky. 

Jde o jedno z největších setkání filozofů na světě. Koná se pod záštitou mezinárodní unie filozofů s názvem Divize pro logiku, metodologii a filozofii věd a techniky, uskutečňuje se pošestnácté. 

Klima, manipulace s geny i matematická logika 

Na programu jsou například přednášky k aktuálním celospolečenským tématům, jako je klimatická změna, etika umělé inteligence či přípustnost genových manipulací. 

Mnoho příspěvků se také má týkat filozofické a matematické logiky. Vystoupí filozofové, kteří se zaměřují na fyziku, chemii, biologii nebo behaviorální a historické vědy. Přichystáno je čtyřicet tematicky zaměřených sympozií, která organizují přední světové asociace pro logiku a filozofii vědy. 

Hlavním pořadatelem kongresu v Praze je Filozofický ústav Akademie věd ČR. Od 11. do 16. srpna na něj naváže partnerská konference Logic Colloquium, kterou každoročně pořádá Asociace pro symbolickou logiku. 

I v červenci se v hlavním městě konala významná mezinárodní konference. Přednášelo zde 160 fyziků z celého světa včetně pěti nobelistů.

Zdroj: 
novinky.cz