Datum zveřejnění: 
5. 8. 2019

Ztište se, mějte trpělivost a příroda vám odhalí některá ze svých tajemství. 

„V každém zvuku se skrývá ticho,“ takové je motto expozice Laboratoř ticha. Symbolizuje vzájemné působení mezi člověkem a přírodou, lidskou potřebu v přírodě být a zároveň nutnost v moderní civilizaci o přírodu pečovat. Učí také, jak se v přírodě chovat.

V expozici spolu komunikují lidé, rostliny a informační technologie. Počítač řídí základní životní podmínky rostlin, kamerový systém zabírá květníky, přidává k obrazu informace a vzniklou rozšířenou realitu zobrazuje na monitorech a stěně se zadní projekcí. Laboratoř ticha reaguje na přítomnost a chování lidí. Když vstoupí do jednoho z bodů interakce vyznačených na podlaze, počítač začne reagovat na jejich chování. Jestliže se projeví jako tiší a trpěliví pozorovatelé, Laboratoř odhalí své tajemství. 

Z Milána na Letnou 

Laboratoř ticha vznikla jako projekt skupiny studentů Českého vysokého učení technického v Praze pro českou expozici na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Po skončení výstavy se Laboratoř přestěhovala k nám do muzea na Letnou. 

Společnými silami

Expozici jsme pro vás nyní ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze rekonstruovali. Mimo jiné jsme původní biotop expozice (hercynskou dubohabřinu) nahradili bučinou, jedním z nejrozšířenějších biotopů českého lesa. S rekonstrukcí laboratoře a novou výsadbou rostlin nám pomohli pracovníci Katedry zahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
 

Zdroj: 
prahapress.cz