Datum zveřejnění: 
28. 7. 2019

Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze rekonstruovalo expozici Laboratoř ticha. Obnova se týkala především výměny ukázky biotopu – dosavadní habrová doubrava byla nahrazena bučinou, nejrozšířenějším typem ekosystému českého lesa. Návštěvníci tak opět mají možnost ponořit se do ticha a přiblížit se přírodě až na její buněčnou úroveň. 

„V každém zvuku se skrývá ticho,“ takové je motto expozice Laboratoř ticha. Symbolizuje vzájemné působení mezi člověkem a přírodou, lidskou potřebu v přírodě být a zároveň nutnost v moderní civilizaci o přírodu pečovat. Učí také, jak se v přírodě chovat. Ztište se, mějte trpělivost a příroda vám odhalí některá ze svých tajemství. V expozici ticha spolu komunikují lidé, rostliny a informační technologie. Počítač řídí základní životní podmínky rostlin, kamerový systém zabírá květníky, přidává k obrazu informace a vzniklou rozšířenou realitu zobrazuje na monitorech a stěně se zadní projekcí. Laboratoř ticha reaguje na přítomnost a chování lidí. Když vstoupí do jednoho z bodů interakce vyznačených na podlaze, počítač začne reagovat na jejich chování. Jestliže se projeví jako tiší a trpěliví pozorovatelé, Laboratoř odhalí své tajemství. „Jsme velice rádi, že se našemu muzeu daří navazovat spolupráci s institucemi napříč resortem, a to nejen na dlouhodobých vědeckých projektech, ale i v běžné praxi. Po projektu střešního pole je to tentokrát spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která nám pomohla s výměnou biotopu v návštěvníky oblíbené expozici Laboratoř ticha,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. 

Laboratoř ticha vznikla jako projekt skupiny studentů Českého vysokého učení technického v Praze pro českou expozici na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Po skončení výstavy se Laboratoř přestěhovala na Letnou do Národního zemědělského muzea. V roce 2019 proběhla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze rekonstrukce, při které byl původní biotop expozice (hercynská dubohabřina) nahrazen bučinou, jedním z nejrozšířenějších biotopů českého lesa. S rekonstrukcí laboratoře a novou výsadbou rostlin muzeu pomohli pracovníci Katedryzahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. „Spolupráce s Národním zemědělským muzeem je pro nás výjimečně cenná. Už z podstaty našeho zaměření je jasné, že máme velké množství společných témat. A právě rekonstrukce Laboratoře ticha jednoznačně ukazuje, že to funguje,“ doplnil rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. 

Laboratoř ticha – projekt, jehož realizátorem je Full Capacity, s. r. o., představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Byla vytvořena pro Světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně, kde byla vystavena od 1. 5. do 31. 10. 2015, a po skončení Světové výstavy přenesena do Národního zemědělského muzea v Praze. V roce 2019 expozice prošla celkovou rekonstrukcí včetně výměny biotopu. Na realizaci projektu Laboratoř ticha spolupracovaly: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze, Institut intermédií FEL ČVUT v Praze, UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT v Praze a Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Autor: 
Svetozár Plesník
Zdroj: 
ceskenovinky1.eu