Datum zveřejnění: 
24. 7. 2019

Obec Mikolajice na Opavsku, kde žijí necelé tři stovky obyvatel, má nominaci na "energetického oskara". Vlastní a provozuje totiž mikroelektrárnu, díky které vytápí a zásobuje elektřinou všechny obecní budovy. Jedná se o pilotní projekt vědců z ČVUT a první instalaci svého druhu na světě. Díky tomuto projektu získala letos obec také diplom v soutěži Vesnice roku za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti – SMART Village – a doporučení na udělení ceny Inovativní obec.

Jak se stalo, že tak významný projekt se testuje v tak malé obci? Na začátku všeho stála především snaha vedení Mikolajic snížit náklady na energie. Obec totiž v minulých letech převzala na svá bedra postupně místní obchod i hospodu, k tomu vlastní ještě turistickou ubytovnu a celkové provozní náklady začaly být příliš vysoké. "Počátkem 90. let byla v restituci vrácena majitelům budova s kulturním sálem a hospodou, a obec tak přišla o prostor, kde se lidé scházeli," začíná vyprávění starosta Mikolajic Martin Krupa. Ten vede obec od roku 2002, předtím byl od roku 1991 místostarostou. "Jako první úkol jsme si proto dali zajistit kulturní zázemí pro setkávání občanů a také zvelebit obecní úřad, který se tehdy nacházel v prostorách bytu učitele v budově bývalé školy," pokračuje.

Tehdy pomohla dotace ve výši 6,7 milionu korun od Ministerstva pro místní rozvoj na podporu cestovního ruchu. V roce 2005 obec dokončila rekonstrukci celé budovy bývalé školy, kde se dnes kromě obecního úřadu nachází právě hospoda se společenským sálem a turistická ubytovna s kapacitou 12 lůžek. Dále je jedna místnost vyhrazena pro ordinaci, kde jednou týdně ordinuje praktická lékařka. Celkové náklady na rekonstrukci budovy se nakonec vyšplhaly na 11,9 milionu korun. Ale snaha vedení obce byla oceněna, Mikolajice v roce 2006 zvítězily v krajském kole soutěže Vesnice roku. Další výdaje ovšem obecní kasu ještě čekaly.

Obchod i hospodu obec dotuje

Provoz hospody nejprve svěřila obec nájemcům. Když se ale měnili po několika měsících jako na běžícím pásu, rozhodl se úřad zasáhnout. V roce 2009 hospodu převzala obec a dotuje ji. Ročně její provoz podporuje částkou 100 – 150 tisíc korun. "Tři sta obyvatel je málo na to, aby se hospoda uživila," konstatuje Martin Krupa. Otevřeno je v současné době pravidelně každou středu, pátek a neděli.

V roce 2011 obec převzala i provoz místní prodejny. "Jednota, která obchod provozovala předtím, nás oslovila s tím, že za tři měsíce bude končit a nenašla za sebe náhradu. Chtěli jsme tedy vrátit budovu, kterou postavili občané svépomocí v 50. letech. Jednota ale přišla s fakturou z roku 1974, kdy ji koupila za 600 tisíc korun. To byla na tehdejší dobu hodně vysoká cena, a navíc o prodeji budovy do té doby nikdo ani nevěděl," vypráví starosta. Obec nakonec obchod od Jednoty odkoupila za 550 tisíc korun.

Obrat prodejny je v průměru zhruba 100 tisíc korun měsíčně. "Není to na uživení. Přesto jsme se rozhodli, že chceme provoz zachovat. Je to služba především pro matky s dětmi a seniory, kteří nemohou jezdit pravidelně na nákup do Opavy," říká Martin Krupa. Na provoz prodejny doplácí obec kolem půl milionu korun ročně. Roční rozpočet Mikolajic je přitom zhruba 3,8 milionu korun.

Kotel je plně automatizovaný, topič není potřeba

Ve snaze snížit náklady na provoz obchodu a hospody začali tedy zastupitelé hledat možné úspory energií. "To jsou jediné náklady, které je možné změnit nějak systémově. Po konzultaci s odborníky jsme zjistili, že jen nainstalováním fotovoltaiky na střechu lze snížit náklady na elektřinu o více než 60 %," vzpomíná starosta. "Pak jsme se dověděli o plánu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vyvinout kogenerační kotel na dřevěné pelety. Jeli jsme se tam podívat a zjistili jsme, že kotel navíc bude plně automatizovaný. To znamená, že nepotřebujeme topiče. To nám nakonec také hodně pomohlo, měli jsme v poslední době už problém vůbec nějakého topiče sehnat," připomíná Martin Krupa.

Vedení obce se s autory projektu domluvilo a v Mikolajicích tak byla loni na podzim spuštěna mikroelektrárna Wave jako pilotní projekt. Její součástí je také fotovoltaika a bateriové úložiště. "Systém je navíc inteligentní a umí například odstavit jednotlivé fotovoltaické panely, pokud je některý zastíněný, nebo kdyby se vyskytla porucha. Řetězec tak může fungovat dál," vysvětluje starosta.

Mikroelektrárna dodává elektrickou energii a teplo do tří obecních budov – obchodu, hasičské zbrojnice a budovy obecního úřadu, kde se nachází také hospoda a ubytovna. Zařízení dosahuje tepelného výkonu 43,5 kilowattu a elektrického výkonu 1,43 kilowattu a dokáže fungovat i nezávisle na distribuční síti. "V případě výpadku elektrické energie jsme schopni jet v takzvaném off-ride režimu a zásobovat všechny tři budovy elektřinou po dobu minimálně 12 hodin," doplňuje Martin Krupa.

Spotřeba energie na zásobení obecních budov je 2 – 2,5 kW/h, baterie mají kapacitu 15 kW. Zkušební provoz probíhal od října do února, od té doby je kotel v ostrém provozu. Kotel spaluje dřevěné pelety. Tuna pelet stojí zhruba 5 300 korun bez DPH, Mikolajice spálí za měsíc provozu asi 4,5 tuny. Mikroelektrárna je velmi šetrná k životnímu prostředí, splňuje nejpřísnější limity kategorie ekodesign, které budou podmínkou až od ledna 2020.

Dotační program vhodný pro obce chybí

Celkové náklady projektu vyšplhaly na 4,4 milionu korun. Osmdesát procent nákladů pokryla dotace, obec doplatila ze svého 900 tisíc korun. Úspora na elektřině bude ročně zhruba 80 tisíc, na platu topiče ušetří obec 120 tisíc korun. O 12 tisíc korun ročně se sníží náklady díky tomu, že obec sjednotila šest elektrických jističů ze tří budov do jednoho. Náklady by se měly vrátit do pěti let, životnost kotle by měla být minimálně 15 let.

Dotaci získaly Mikolajice jen proto, že měly v té době založenou společnost s ručením omezením, která provozovala obecní hospodu. To obci umožnilo čerpat dotaci z programu OP PIK (Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). "Pro obce bohužel neexistuje takový dotační program, z něhož by bylo možné mikroelektrárnu realizovat," podotýká Martin Krupa.

Obec by nyní díky mikroelektrárně byla schopná fungovat i několik dní v případě delšího výpadku elektřiny. "Byli bychom schopni otvírat elektrická vrata požární zbrojnice, nabíjet vysílačky, případně i telefony občanům. Udrželi bychom v chodu také lednice a mrazáky a mohli bychom lidem uskladnit i jejich chlazené nebo mražené potraviny. V případě krize v zimě bychom také byli schopni vytápět sál, který je v našem krizovém plánu stanoven jako prostor pro shromáždění občanů," vyjmenovává starosta.

Přestože by Mikolajice mohly zásobovat obecní budovy jen energií z mikroelektrárny, nemohou se odpojit od sítě ČEZu. "Je to legislativní problém, české normy to neumožňují," vysvětluje starosta.

Napojit by se mohlo v budoucnu i veřejné osvětlení

Mikroelektrárna Wave se nyní dostala do finále soutěže E. ON Enegry Globe, což znamená v podstatě nominaci na takzvaného energetického oskara. Zařadila se tak mezi deset nejlepších ekologických projektů v České republice. Koncept mikroelektrárny zvítězil v této soutěži už v roce 2015 v kategorii Nápad. Více informací o soutěži je k dispozici na webové stránce www.energyglobe.cz.

Dodávky vlastní energie pro celou obec po vzoru Kněžic Mikolajice neplánují. "To už by pro nás bylo příliš megalomanské. Projekt v Kněžicích je trochu jiný," říká Martin Krupa. Mikolajice by ale podle něj mohly do budoucna přemýšlet o napojení veřejného osvětlení na mikroelektrárnu. V obci se nachází celkem sto sloupů veřejného osvětlení. "To by bylo reálné, pokud bychom pořídili další fotovoltaické panely na střechu hasičské zbrojnice včetně baterií. Je to ale otázka do budoucna, pokud by se například naskytl nějaký dotační program," zdůrazňuje starosta.

Své zkušenosti chtějí Mikolajice nabídnout i okolním obcím. "Navrhli jsme, aby se přidaly k naší obecní společnosti s ručením omezením, bylo by možné vytvořit podobné projekty v oblasti energetiky i u nich. A pokud bychom se spojili, dosáhli bychom společně na větší dotace i v jiných oblastech," doufá starosta.

Bez spolupráce se podle něj malé obce obejdou jen těžko, ale pro opětovné slučování obcí by Martin Krupa rozhodně nebyl. "Centra společných služeb fungují u nás dobře jen tam, kde zaměstnávají šikovné zapálené lidi. Mně se líbí francouzský model. Tam existují nadřazené územní orgány, které nemají politické pravomoce, plní jen správní funkce. Mají například společného účetního, společný stavební úřad atd. Tento správní orgán je přitom částečně placen státem," popisuje Martin Krupa.

Boj s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jedním z prioritních cílů Mikolajic pro příští období je vybudování chodníků. "To je teď náš hlavní cíl, ale složitý," komentuje Martin Krupa. Komunikace v Mikolajicích jsou totiž bohužel v některých úsecích příliš úzké, navíc hlavní křižovatka uprostřed obce je z hlediska dnešních norem problematická. Dalším zádrhelem je fakt, že úsek silnice, kde by měl vzniknout přechod pro chodce, patří státu. To znamená, že obec musí jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. "A to je velmi složité, Úřad nyní už déle než tři roky nekomunikuje," konstatuje starosta.

Majetkové problémy řešila obec i v případě požární zbrojnice. "V roce 1991 se Mikolajice oddělily od střediskové obce Melč a proběhla tzv. delimitace neboli oddělení majetku. V té době se zřejmě omylem stalo to, že naše požární zbrojnice zůstala v majetku Melče," vypráví Martin Krupa. Vedení Mikolajic to zjistilo až v roce 2006, když rozhodlo o rekonstrukci zbrojnice a nechalo si udělat výpis listu vlastnictví. "V době, kdy jsme to zjistili, byla už ale naše zbrojnice převedena na stát jako majetek, o který nikdo nestál. Museli jsme tedy opět jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bojovali jsme o zbrojnici v podstatě deset let, až v roce 2016 se nám podařilo získat ji s pomocí právní zástupkyně bezplatně zpět," dodává starosta.

Mikolajice mají nejstarší hasičský sbor ve Slezsku

Během následujících dvou let obec zbrojnici kompletně zrekonstruovala a v letošním roce ji napojila na mikroelektrárnu. Právě včas před kulatým výročím, letos totiž Mikolajičtí hasiči oslavili 140 let existence SDH v obci. "Je to nejstarší sbor dobrovolných hasičů ve Slezsku," zdůrazňuje Martin Krupa. Místním hasičům patří i obecní kaple, která je zasvěcena právě sv. Floriánovi, patronovi hasičů.

V Mikolajicích působí kromě hasičů i několik dalších spolků, nejvýznamnější jsou Český červený kříž a myslivecký spolek. Už 22 let se zde vždy na podzim, týden po Velké pardubické, koná Selská Hubertova jízda, které se účastní pravidelně více než stovka jezdců a k tomu kolem 15 povozů. Letos za tuto tradici získala obec diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic v soutěži Vesnice roku.

Kubík vody denně – další pilotní projekt?

Vylidňování venkova se Mikolajic netýká. Za posledních 15 let se počet obyvatel zvýšil o pět desítek. A to přesto, že zde není zaveden plyn ani kanalizace. "Jsou zde levné pozemky a atraktivní je blízkost Opavy," vysvětluje starosta. Co se týká odpadu, uvažuje vedení obce o decentralizovaném systému čistírny odpadních vod neboli rodinných čističek vybudovaných a spravovaných obcí. "Na to existuje dotační program, ale zatím to není mezi hlavními prioritami obce," podotýká Martin Krupa.

Na vodovod obec napojena je, a to už od roku 1995. Využívá jej téměř 90 % obyvatel. "Jsme nyní navíc v kontaktu s podnikatelem, který nabízí zařízení na výrobu pitné vody ze vzdušné vlhkosti. Dokáže takto vyrobit až kubík vody denně. Rádi bychom se stali pilotní obcí, kde by se testovalo i toto zařízení," prozrazuje Martin Krupa. Takovou možnost by viděl mimo jiné jako další zdokonalení krizového managementu obce.     

Mikolajice

Obec se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, žije zde 280 obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1389. Mikolajický sbor dobrovolných hasičů je nejstarším ve Slezsku, letos oslavil 140 let. Od letošního roku provozuje obec mikroelektrárnu Wave, která vytápí a zásobuje elektřinou tři budovy v majetku obce. Jde o pilotní projekt výzkumného týmu z pražského ČVUT a o první instalaci svého druhu na světě. Díky tomu obec získala letos v soutěži Vesnice roku diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce – SMART Village – a doporučení na udělení ceny Inovativní obec. V soutěži Vesnice roku získaly Mikolajice letos také diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic, a to díky tradiční Selské Hubertově jízdě. V roce 2006 získaly Mikolajice v této soutěži Zlatou stuhu a staly se Vesnicí roku Moravskoslezského kraje. Mikroelektrárna se nyní dostala také do finále soutěže E. ON Enegry Globe, což znamená v podstatě nominaci na takzvaného energetického oskara.        
   

Autor: 
Lucie Sýkorová
Zdroj: 
Veřejná správa