Datum zveřejnění: 
24. 7. 2019

Ve dnech 24.–25. 9. 2019 se v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze uskuteční mezinárodní konference Measurement, Visualisation and Processing in BIM for Design and Construction Management 2019, na niž ve dnech 25.–26. 9. 2019 naváže národní konference Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019 se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě. 

Mezinárodní konference, jejíž jednání proběhnou v angličtině, má tři nosná témata: 

● fotogrammetrie a laserové skenování pro BIM při projektování, výstavbě a provozu dopravních staveb; 
● měřictví a BIM v oblasti výstavby, správy a řízení provozu budov; 
● aplikační úlohy fotogrammetrie a laserového skenování v technologiích BIM pro vodní hospodářství a městská odvodnění. 

Národní konference je zaměřena na aktuální problematiku, jednání budou v češtině a jejími tématy budou: 

● digitalizace stavebního řízení,
● novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.),
● současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií,
● digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí. 

Zároveň se v atriu fakulty uskuteční výstava předních firem a společností v oboru. 

Konferenci organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav (Photogrammetry Education Constructions Institute) a firmou Auletris, spol. s r. o. Záštitu nad konferencí převzaly MMR ČR a ČÚZK. 

Podrobné informace o programu a přihlašovací formulář najdete na www.mvpbim2019.cz.

Zdroj: 
dumabyt.cz