Datum zveřejnění: 
23. 7. 2019

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Čeští vědci pomáhají zachránit pozoruhodnou památku v severním Iráku. Hrobku biblického proroka Nahuma. Dlouho opuštěná a zchátralá stavba právě prochází rekonstrukcí a při ní slouží i podrobný 3D model objektu.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Virtuální procházka hrobkou zasvěcenou Nahumovi. Jeho proroctví je zaznamenané ve Starém zákoně. Samotná stavba pochází podle odhadů z dvanáctého století.

Petr JUSTA, restaurátor, Gema Art

Byla to ruina v podstatě. Hlavním důvodem té destrukce bylo to, že vlastně ta památka je na poměrně prudkém svahu, takže vlastně ta stavba se jakoby rozjela.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Památka v severoiráckém městě. Alkoš je navíc od poloviny minulého století opuštěná. Tehdy odešla židovská komunita. Teď ale znovu ožívá díky rekonstrukci jak reálné, tak ve 3D.

Karel Pavelka ML., doktorand, katedra geomatiky, Fakulta ČVUT v Praze

A teď přicházíme vlastně na to náměstí, na takovéto nádvoří.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Model vznikl na základě skenování a tisíců fotek. A zachycuje každý detail.

Karel Pavelka ML., doktorand, katedra geomatiky, Fakulta ČVUT v Praze

Když se tady podíváte, tady jsou starobylá písma, tady pod ním vidíme nějaká dvířka, opravdu je to všechno původní, co tam bylo.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

3D model neslouží pouze k prohlídce unikátní památky, ale taky pro plánování rekonstrukce.

Karel PAVELKA, vedoucí katedry geomatiky, Fakulta ČVUT v Praze

Tady můžete vidět prvotní fázi. To je prostě ten prvotní model, kde vidíte v určitých částech teda propadlé klenby, samozřejmě zřícené zdi.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Vědci potom navrhnou, jak doplnit chybějící části.

Karel PAVELKA, vedoucí katedry geomatiky, Fakulta ČVUT v Praze

Tady vidíte část, která původně tam teda nebyla, a na základě dochovaných zbytků, okenních říms, sloupů, tak byla doplněna do nějakého virtuálního modelu a na základě toho modelu vlastně vznikly plány pro rekonstrukci té stavby.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Celý projekt iniciovala americká Aliance pro záchranu kulturního dědictví, která se soustředí na ochranu památek v místech konfliktů. Právě i hrobka proroka Nahuma byla v nebezpečí.

Petr JUSTA, restaurátor, Gema Art

Islámský stát byl asi, 4 až 8 km byla hranice, kam se dostal, čili opravdu to bylo v bezprostředním ohrožení.

Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka

Postup radikálů se podařilo zastavit. Rekonstrukce hrobky dál pokračuje. Češi se na místo vrátí zase na podzim. Kateřina Poláková, Česká televize.       

Zdroj: 
ČT 1