Datum zveřejnění: 
22. 7. 2019

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka

Tohle vás nejspíš překvapí. Jeden pražský parník vypustí tolik zplodin jako několik desítek autobusů. U některých lodí se starými motory je míra znečištění až extrémní. To zjistili experti z ČVUT a jejich měření přimělo Prahu ke změně pravidel. Nově chce hlavní město povolit kotvení ve svých přístavech jen lodím s ekologickými motory. Ovšem ty ještě nemá zhruba polovina pražské říční flotily.

Josef KOLINA, redaktor

Zatímco automobily musí na pravidelná měření emisí, lodí se nic podobného netýká. Zkrátka nikoho nezajímá, jaké škodliviny vypouští do ovzduší například pražské parníky. Tedy až na výjimky. Lidé z okolí plavebních komor ví své.

Jan SUCHEL, obyvatel domu u plavební komory

Když si třeba otevřeme teďka v letních měsících okno, tak máme zplodiny během několika vteřin v celém bytě.

Michal VOJTÍŠEK, odborník na emise a spalovací motory

Zjistili jsme, že je problém zejména u emisí částic, které nejenom, že mnohonásobně převyšují emise obdobně velkých motorů třeba autobusů, ale i mnohonásobně převyšují hodnoty, které by ten který motor dosahoval, kdyby byl v odpovídajícím technickém stavu.

Josef KOLINA, redaktor

Jedna špatně servisovaná loď tak podle expertů vypustí tolik zplodin co desítky autobusů. A rozhodně neplatí, že když jede pomalu, tak škodí méně. Právě při pomalé vyhlídkové plavbě nebo najíždění do komor se z lodních motorů uvolňují ty nejnebezpečnější částice, které pak dýchají i lidé z okolí. I proto je docela překvapivé, že emise u lodí skutečně dlouho nikdo neřešil.

Lenka REZKOVÁ, mluvčí Ministerstva dopravy

Emise v rámci lodních emisí byly poprvé řešeny na evropské úrovni až v roce 2009, a to směrnicí.

Klára NĚMCOVÁ, ředitelka Státní plavební správy

A tahle směrnice ale zároveň řekla, že tyto emisní limity platí pro nově instalované motory, nikoliv tedy na ta původní plavidla, na stará, která už byla v provozu. Ta mohou dosloužit vlastně tak, jak byla uvedena do provozu.

Josef KOLINA, redaktor

V Praze je nyní poměr mezi ekologickými a neekologickým loděmi tak 50 na 50. Ze 43 zdejších velkých lodí má 21 nový motor. Zbylí rejdaři obměnit mohou, ale nemusí. Nedonutí je k tomu Ministerstvo dopravy ani Státní plavební správa. Zbývá tedy jediná šance, aby zasáhl vlastník přístavu.

Vít HOFMAN, mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Od 1. ledna 2021 nebudou moci na březích kotvit lodě, které nebudou splňovat emisní normu Euro 5.

Lukáš HRADSKÝ, rejdař

Řada firem, která samozřejmě má motory staré, protože lodní motory /nesrozumitelné/ běžné vydrží prakticky donekonečna, nicméně naše společnost významně investuje a u většiny osobních lodí a u nákladních lodí minimálně, které se pohybují po Praze, máme motory nejnovější výroby.

Josef KOLINA, redaktor

Nic jiného rejdařům ani nezbývá. Bez práva kotvení v pražských přístavech by totiž mohli své podnikání zabalit. Josef Kolina, televize Prima.

Zdroj: 
PRIMA Family