Datum zveřejnění: 
22. 7. 2019

Dispečeři navigující sanitku nebo policisté při pronásledování zloděje, ti všichni se dorozumívají přes telekomunikační sítě. Kvalita přenosu informací je tedy pro ně zásadní. I proto inženýři z ČVUT navrhují testy, které srozumitelnost přenosu hlasu přes telekomunikační trasy prověřují.

Tomáš Drábek z ČVUT instruuje dobrovolníka, aby mohl vyzkoušet speciální střelnici. Spíš než na přesnost střel se ale výzkumníci zaměřují na něco jiného.

Tady Orel, jak mě slyšíte?

Střelec má na uších sluchátka a vědci testují, jestli rozumí slovům, která mu pustí. Střelnice slouží k tomu, aby zaměstnala mysl a pohybovou koordinaci respondenta. Většinu lidí, kteří se dorozumívají přes telekomunikační kanály, při tom totiž také zaměstnávají další činnosti, které vyžadují vysokou pozornost nebo fyzickou námahu – typicky záchranáři, policisté nebo hasiči.

„Telekomunikační trasa musí být navržena tak, aby se i navzdory paralelní zátěži domluvili,“ vysvětluje Jan Holub, vedoucí Katedry měření na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Ověření je užitečné jak pro výrobce telekomunikačních zařízení, tak i pro provozovatele a architekty telekomunikačních tras, aby podle výsledků mohli své služby lépe dimenzovat.

Problematicky objektivní

S podobnými testy běžně pracují laboratoře po celém světě. Výsledky mnohých z nich mají ale podle Jana Holuba své limity:

„Některé paralelní úlohy zvýhodňují určitý typ subjektu. Třeba ty zaměřené fyzicky zvýhodňují fyzicky zdatné jedince. Proto jsme v nové normě definovali takové typy úloh, které tuto závislost na fyzických nebo mentálních schopnostech odstraňují.“

Trochu jiná Popelka

Mezi takové testy patří i takzvaný scénář Popelka, kdy respondenti třídí modré a červené těstoviny a během toho se snaží dobře porozumět slyšené informaci.

„Pracujeme s řadou mezinárodních doporučení a norem, a jednu z nich jsme teď nově napsali tady u nás na ČVUT. Byla schválená ve Francii na ETSI a teď je mezinárodní normou. Dalším krokem je její harmonizace s NATO.

Čeští inženýři se tak prostřednictvím speciální střelnice stávají prvními, kteří při simulacích srozumitelnosti spolupracují přímo s armádou.

Autor: 
Tomáš Adamec
Zdroj: 
rozhlas.cz