Datum zveřejnění: 
9. 7. 2019

V Praze byly 20. června 2019 slavnostně představeny nominované projekty v 11. ročníku ekologické soutěže E. ON ENERGY GLOBE. V každé z pěti kategorií – Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání a nově v kategorii Produkt – si konkurují dva projekty. O vítězi rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování. Na hlasující čekají zajímavé ceny.

- KATEGORIE OBEC Využití alternativních zdrojů energie v Mikolajicích Předkladatel: Obec Mikolajice

Díky využívání obnovitelných zdrojů snižuje obec Mikolajice náklady na energie v obecních budovách a stává se více energeticky nezávislou. Obec využívá nejen klasickou fotovoltaickou elektrárnu s akumulací vyrobené elektřiny, ale taky unikátní mikroelektrárnu WAVE na biomasu. Zařízení vyvinuté v ČVUT je v Mikolajicích vůbec poprvé v ostrém provozu a dokáže zásobovat elektřinou a teplem budovu obecního úřadu, hasičskou zbrojnici a obchod.

Mikroelektrárnu Wave vyvinuli odborníci z ČVUT a v Mikolajicích je instalována jako pilotní projekt výrobce. Jde o vůbec první nasazení tohoto zařízení do reálného provozu. Mikroelektrárna na biomasu v Mikolajicích vyrábí 43,5 kW tepelné a 1,43 kW elektrické energie.

Nakládání s odpady ve Vsetíně: "Je to čistě na nás." Předkladatel: Město Vsetín

Město Vsetín se rozhodlo zásadně změnit nakládání s komunálním odpadem a snaží se zdokonalovat místní odpadovou infrastrukturu. Město chce ale také omezit využívání jednorázových plastů. Celkem totiž na vsetínské obyvatele připadne spotřeba téměř 10,5 milionu kusů igelitových nebo mikrotenových sáčků za rok. Vybudovalo proto systém pro používání vratných nápojových kelímků, které budou k dispozici i pro organizátory veřejných akcí a pro okolní obce. Návštěvníci nejrůznějších kulturních a sportovních akcí teď mohou pít z vratných kelímků a místní nezisková organizace pro zájemce vyrábí znovupoužitelné textilní sáčky. Projekt je výjimečný i tím, že zapojuje obec, školy, privátní i neziskový sektor do systému komplexního nakládání s odpady ve městě.

- KATEGORIE FIRMA Cirkulární doprava v Brně Předkladatel: Institut cirkulární ekonomiky, z. ú.

Brno se stalo prvním městem v České republice, kde do ulic vyjel autobus poháněný biometanem. Ten vznikl v místní čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. Jde o unikátní ukázku komplexního energetického využití bioodpadu. Navíc se tímto projektem mohou inspirovat i další města. Projekt využití biometanu názorně ukazuje možnosti zpracování bioodpadu na cennou surovinu – bioplyn, který slouží jako pohon pro autobus městské hromadné dopravy. Tento projekt realizoval Institut cirkulární ekonomiky spolu s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, Dopravním podnikem města Brna a jedné výzkumné společnosti. Linkový autobus, který pro pilotní testování zapůjčil Dopravní podnik, najezdil téměř 5000 km a spotřeboval 1660 kg biometanu z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích.

Mobilní úpravna vody Předkladatel: HUTIRA-VISION, s.r.o.

Unikátní mobilní zařízení pro úpravu pitné vody, které se dá využít například při haváriích nebo živelních katastrofách, kdy není k dispozici běžný zdroj. Tato technologie si poradí i s velmi znečištěnou a zakalenou vodou z povrchového zdroje, například z řeky nebo rybníku. Pitnou vodu mohou mít obyvatelé postižených lokalit už do 1 hodiny od chvíle, kdy vozík s úpravnou dorazí na místo. Mobilní úpravna HUTIRA CCV je jedinečné zařízení, které představuje univerzální technologii pro výrobu pitné vody. Denně může připravit pitnou vodu až pro 7200 lidí. K zařízení je možné připojit i linku na plnění pitné vody do sáčků, případně lze pitnou vodu skladovat ve flexibilních vodojemech. Mobilní úpravna tak může přes den přejíždět a pracovat na různých místech. Zařízení se dá využít v případě havárií a odstávek stávajících systémů pro dodávky pitné vody.

- KATEGORIE VZDĚLÁVÁNÍ Toulcův dvůr – ekologické vzdělávání na statku Předkladatel: Toulcův dvůr, z. s.

Původní hospodářský dvůr v Praze-Hostivaři slouží jako středisko ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace. Toulcův dvůr se už 25 let snaží vést děti i dospělé k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. Areál tvoří soubor památkově chráněných budov a 10 hektarů pozemků. Na přírodních plochách jsou zachovány cenné biotopy, sad, pole a farma s ojedinělou expozicí původních českých plemen hospodářských zvířat. Od malé neziskovky v chátrajícím hospodářském areálu se Toulcův dvůr za 25 let posunul k uznávanému sdružení, které má významný podíl na environmentálním vzdělávání v České republice. Sdružení se věnuje dětem od nejútlejšího věku. Denně je areál volně přístupný veřejnosti a každoročně ho navštíví přes 100 000 lidí.

Včelí stráž – ochránci hmyzích opylovatelů Předkladatel: Včelí stráž z. s.

V rámci sdružení Včelí stráž se děti učí, jak se starat o včely, chránit hmyz a přírodu. Natáčejí včelařské návody a sdílí je na internetu. V mnoha programech a kroužcích učí děti a mládež, jak se postarat nejen o včely, ale o všechen hmyz, který běžně opylovává rostliny. Zastavení vymírání hmyzích opylovatelů je v současnosti důležité pro fungování přírodní rovnováhy. Projekt se zaměřuje na několik oblastí, které spojuje společné motto, jímž je ochrana hmyzích opylovatelů. Včelí stráž se soustřeďuje na vzdělávání dětí, organizuje školení, vzdělávací semináře a celostátní i mezinárodní setkávání kroužků včelařské mládeže a sdružuje 220 kroužků po celé republice.

- KATEGORIE PRODUKT Aplikace Nesnězeno pro záchranu jídla z restaurací Předkladatel: Nesnězeno.cz s.r.o.

Aplikace Nesnezeno.cz má pomáhat v boji proti plýtvání s jídlem v gastroprovozech. Spolupracující podniky mohou přes aplikaci prodat zbylé porce jídla se slevou, aby neskončily v odpadkovém koši. Lidé, kteří si aplikaci stáhnou do svého mobilu, nejenže pomáhají šetřit suroviny, ale také se za výhodnou cenu dobře najedí. Autoři projektu se zaměřují i na příčiny plýtvání a plánují různé workshopy, přednášky a akce pro sdílení zkušeností. Projekt pomáhá efektivně hospodařit se surovinami. Aktuálně se do projektu zapojila necelá stovka podniků a do konce roku by jich mělo být přibližně tisíc. Kromě restaurací, bister a kaváren mohou aplikaci využívat i hotely, pekárny, cukrárny a další provozy, kde vznikají nevyužité přebytky jídla.

ReFork – konec jednorázovému plastovému nádobí Předkladatel: ReFork Distribution s.r.o.

Společnost ReFork vyvinula materiál, který je 100% rozložitelný v přírodě a slouží k výrobě ekologických kelímků, příborů, tácků a celé řady obalových materiálů. Tyto produkty mohou jednoduše nahradit problematické jednorázové plasty, které neúměrně zatěžují životní prostředí. Vstupní surovinou pro výrobu materiálu je čistě přírodní odpad z prvovýroby velkých závodů. Použité finální výrobky se v přírodě rozloží na humus. Tím se vrátí zpátky do přírodního koloběhu. Materiál ReFork má své uplatnění především v oblasti gastronomie a obalového průmyslu. Finální produkt například v podobě příboru se po použití v přírodě plně rozloží, a znovu se tak dostává do přírodního koloběhu. Společnost ReFork si dala za cíl dodat dokončenou technologii rozložitelných obalových materiálů co největšímu počtu zákazníků z celé Evropy.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne široká veřejnost do 30. září 2019. Lidé mohou vítěze vybírat na webu soutěže www.energyglobe. cz. Ze všech hlasujících bude vylosováno několik výherců, kteří získají zdarma na tři měsíce auto Škoda Superb iV s plug in hybridním pohonem, elektrokolo od společnosti svetelelektrokol. cz nebo poukázky do Hornbachu.

Letošní absolutní vítěz se stane majitelem prvního čistě elektrického sériového vozu Škoda Citigo iV, a k tomu i dobíjecí stanice E. ON Drive. Dále získá voucher na systémové řešení od společnosti Buderus. Představitelé nejlepších projektů v jednotlivých kategoriích obdrží i vouchery na produkty či služby od společnosti ABB a Buderus nebo od hobbymarketu Hornbach či finanční odměny od energetické společnosti E. ON. O vítězích jednotlivých kategorií 11. ročníku soutěže E. ON ENERGY GLOBE se dozvíme na slavnostním vyhlášeni 12. října 2019, které odvysílá televize ČT 1.

Zdroj: 
Prosperita