Datum zveřejnění: 
6. 2. 2019

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

V dnešním vydání jsme děkanům strojních fakult položili následující otázku:

Jak kvalitně připraveni maturanti k vám na fakultu nastupují? V jakých dovednostech vynikají, a naopak které znalosti (znalostní disciplíny) jim zásadně chybí? Jak se to následně odráží na studiu samotném?

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze:

Připravenost maturantů pro studium na naší fakultě se bohužel stále zhoršuje. Jde především o znalosti matematiky, a ještě horší je fyzika, ale nelepší se ani jazyková připravenost – menší skupina je připravena dobře, ale větší skupina je připravena velmi špatně. Obecně platí, že maturita z nějakého předmětu není vůbec zárukou znalostí tohoto předmětu. Naopak maturanti začínají vynikat nezdravým sebevědomím. Maturanti jsou však vzdělatelní a je vidět růst jejich znalostí studiem na fakultě. Klíčovým problémem nedobrého stavu je motivace studentů od narození po vstup do praxe.

Zdroj: 
mmspektrum.com