Datum zveřejnění: 
5. 2. 2019

Čeští vědci ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří vyvíjejí nástroj, který bude umět ověřovat informace a tvořit kontext novinářských zpráv. Na výzkumu se podílejí odborníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického a Západočeské univerzity.

Vědci budou zkoumat vliv umělé inteligence na žurnalistiku v budoucnosti a testovat umělou inteligenci v praxi a pozorovat rychlost a přesnost její práce.

„Projekt je stavěný tak, že bude zkoumat dopady vývoje automatizace na to, co dělají novináři a jak to mění jejich práci,“ vysvětlil technický ředitel České tiskové kanceláře (ČTK) Jan Kodera.

Podle Luboše Krále z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) se v Česku takové nástroje zatím nevyužívají.

ČVUT s pomocí ČTK vyvine nástroj, který bude vytvářet souvislosti k novým zprávám. „My poskytneme obsah našich fondů. Nástroj se naučí dohledat ručně psané zprávy v minulosti, které mají vazbu na nově psaný text, který tvoří novinář, a sám ke zprávě přidá celý kontext,“ doplnil Kodera.

Texty budou zprvu viditelně automatické, vědci následně vytvoří metodu, která bude generovat velmi realistické texty.

Umělá inteligence bude také ověřovat faktické informace. „Nástroj může dohledat staré zprávy v minulosti a upozornit na chyby v těch nových,“ dodal Kodera.

Vědci budou nástroj zkoumat v redakcích. Porovnají, s jakou rychlostí a přesností umělá inteligence texty tvoří a ověřuje a zhodnotí její vliv na novinářskou práci v budoucnosti.

„Divák by například mohl v přímém přenosu sledovat doplňující textové informace k pronášeným tvrzením a také by bylo možné vytvářet hypotézy o dalším vývoji zaznamenaných událostí, a to srovnáním s obdobnými, již proběhlými, událostmi. Pohybujeme se v oblasti, která v ČR není ještě pokryta,“ řekl Král.

Projekt iniciovala Fakulta sociálních věd (FSV UK), která přizvala odborníky na umělou inteligenci z ČVUT, specialisty na český jazyk ze Západočeské univerzity a ČTK jako garanta, který výzkum využije v praxi. Vznikl v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

„Automatizace a umělá inteligence představují pro žurnalistiku obrovskou výzvu. Jsem velice rád, že se na řešení této problematiky spojila ta nejlepší akademická a výzkumná pracoviště v republice,“ poznamenal Václav Moravec z katedry žurnalistiky FSV UK.

Původní představa iniciátorů projektu bylo vyvinout automatizační nástroj, který bude generovat zprávy. ČTK takový nástroj využila během loňských podzimních senátních a obecních voleb, kdy z průběžných výsledků Českého statistického úřadu program vkládal čísla do připravené šablony. Podle Kodery se výzkum nyní zaměří na složitější oblasti tvorby textů.

 

Zdroj: 
zpravy.iDNES.cz