Datum zveřejnění: 
2. 2. 2019

České univerzity se zapojují do péče o životní prostředí, upravují například své kampusy a podporují ekologické projekty studentů. Mezi projekty škol patří například zelené prostory, recyklovatelné nádobí či technologie filtrace vody. Sdělili to zástupci českých univerzit.

Jednorázové plasty se snaží omezit většina univerzit. Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické (ČVUT) a Mendelova univerzita v Brně na svých akcích využívají takzvané NickNacky, vratné kelímky s potisky často využívané na festivalech. "Je to český produkt, jeho výroba je šetrná k přírodě a ještě k tomu dobře vypadá," řekla manažerka Mendelovy univerzity Tereza Novotná. Univerzita Palackého nahrazuje papírové a plastové nádobí například porcelánovými talíři, materiálem z cukrové třtiny a palmových listů. ČVUT používá kelímky ze škrobů rostlinné biomasy - kukuřice, obilovin či celulózy.

Česká zemědělská univerzita (ČZU) se zapojila do kampaně Dost bylo plastu ministerstva životního prostředí. Škola omezila jednorázové plasty a zřídila filtrační zařízení na vodu.

Kampus Albertov Univerzity Karlovy a ČZU zřizují zelené prostory, přizpůsobují budovy ekologickým přístupům, sázejí stromy a zalévají dešťovou vodou. Kampus Albertov bude v budoucnu využívat odpadní teplo pomocí rekuperace k ohřevu vody. Rolety a žaluzie budou reagovat na slunce a tím sníží tepelnou zátěž interiéru a nároky na klimatizaci.

Odborníci Západočeské univerzity se zabývají problematikou zadržování vody ve městech. V rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu vytvořili mapy ploch ve městě z hlediska jejich propustnosti, podílu na výparu a na odtoku. "Zvýší to efekt hospodaření s dešťovou vodou a město bude lépe připraveno na přicházející klimatické změny," popsal Jan Kopp z ekonomické fakulty univerzity.

Technická univerzita v Liberci přišla s projektem Envitech, kde příze z nanovlákna slouží jako nosič pro biomasu s bakteriemi, které čistí vodu přirozenou cestou. K čištění vody pro průmysl a energetiku používá úspornější a ekologicky šetrnější šokovou elektrodialýzu. Dále škola získává z rýžových slupek oxid křemičitý v biomorfní podobě. "Ten je nezbytný v různých odvětvích průmyslu, při výrobě pneumatik až po potravinářství," sdělila mluvčí univerzity Barbora Jónová.

Pražská DAMU recykluje kostýmy. Z bannerů k inscenacím, které se vyrábějí z autoplachet, šije tašky.

Pro školy, které se snaží životnímu prostředí prospívat, existují na světě různé soutěže a žebříčky. Jedním z nich je UI Green Metric World University Rankings založený University of Indonesia. V roce 2018 se do něj přihlásila ČZU (na 46. místě ze 719 škol, první z českých), Univerzita Hradec Králové a Univerzita Pardubice.

Zdroj: 
tyden.cz