Datum zveřejnění: 
9. 1. 2019

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění mozku. V České republice má aktivní epilepsii jeden člověk ze 125. Každý rok přibývá přibližně 5000 nových případů, tj. denně je stanovena diagnóza epilepsie u 14 lidí.

Unikátní základna propojující výzkum epilepsie s klinickou praxí zahajuje nově činnost od ledna 2019 ve Fakultní nemocnici v Motole. V multioborových týmech zde pracují vedle lékařů také vědci z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Inovativní poznatky, na jejichž zpracování se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, zkvalitní a zefektivní péči o pacienty.

Obrovský technologický rozvoj nanotechnologií, zobrazovacích metod, molekulárně biologických metod i umělé inteligence nabízí jedinečné možnosti nejen k odhalení příčin nemoci, ale i pro vývoj diagnostických nástrojů a účinnějších postupů k vyléčení epilepsie.

Cílem nového výzkumného centra EPIREC je jak experimentální translační výzkum epilepsie v laboratořích, tak klinická diagnostika a léčba nezvladatelných epilepsií. Rychlý přenos špičkového medicínského výzkumu do klinické praxe přináší pacientům s epilepsií perspektivu kvalitního života. Centrum naplňuje vize vědecké Strategie AV21.

Spolupráce Fyziologického ústavu Akademie věd ČR s centrem EPIREC umožňuje dále rozvíjet tradiční a velmi úspěšný směr ústavu, kterým je oblast epilepsie především u dětských pacientů.

Klíčová je úzká součinnost multioborových týmů, která umožňuje efektivně zohlednit základní mechanismy epilepsie u konkrétního pacienta – včetně těch, u nichž záchvaty přes veškerou snahu při farmakologické léčbě přetrvávají. Vizí zůstává kvalitní život bez záchvatů.

Unikátní je propojení největší české nemocnice a tří špičkových vzdělávacích a vědeckých institucí – Univerzity Karlovy, ČVUT a Akademie věd ČR.  Nově vzniklým centrem EPIREC vzniká výzkumná skupina respektovaná na mezinárodní úrovni. Zároveň se otevírá i možnost účastnit se mezinárodních konsorcií pro testování inovativních léčebných postupů.

S centrem EPIREC spolupracují dvě desítky lékařů a vědců. Tým zahrnuje experimentální a klinické epileptology, radiology, patology, molekulární biology, matematiky, bioinženýry, biochemiky, farmakology a celou řadu dalších specializací. Důležitou součástí jsou také odborníci na zpracování dat z Fakulty elektrotechnické ČVUT. V rámci vědecko-výzkumné činnosti členové EPIREC spolupracují s předními výzkumnými a klinickými pracovišti, např. s Oxfordskou univerzitou, University College London, Univerzitou v Miami, Janelia Research Campus, Univerzitou v Curychu, Univerzitou v Miláně a řadou dalších. Podílí se na množství národních, evropských a mezinárodních projektů a působí ve vedení mezinárodních vědeckých organizací.

 Partnery Epileptologického výzkumného centra EPIREC jsou: Fyziologický ústav AV ČR, FN Motol, České vysoké učení technické (ČVUT) a 2. lékařská fakulta UK.  Dle TZ.

Zdroj: 
medicina.cz