Datum zveřejnění: 
8. 1. 2019

Železniční most mezi Výtoní a Smíchovem potřebuje zásah hlavně kvůli únavě některých částí. Právo s takovým závěrem odborníků seznámila mluvčí státní Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.
"Most je na konci své životnosti, přičemž určujícím faktorem není koroze mostní konstrukce, ale blížící se konec únavové životnosti prvků mostovky," uvedla Pistoriusová.
Podle ní se na tom shodují výsledky průzkumu vypracovaného Kloknerovým ústavem ČVUT i závěry předchozích studií společnosti Sudop Praha a Žilinské univerzity.
Doba provedení prací do pěti let je podle SŽDC hraniční kvůli zachování železniční dopravy. SŽDC tlačí na to, aby stávající konstrukce z počátku 20. století byla snesena a nahrazena jinou.
Pochybnosti o nutnosti takového zásahu vznesli například památkáři a rádi by, aby se podařilo zachovat unikátní nýtované inženýrské dílo. Pro takové řešení se vyslovilo i nové vedení Prahy.      

Zdroj: 
Právo