Datum zveřejnění: 
8. 1. 2019

„Plný zásah, rakovinné buňky jsou zničené!“ I něco takového může zaznít během akce s názvem Den lékařským fyzikem, kterou pro žáky středních škol pravidelně pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze. Uskuteční se ve středu 16. ledna, zájemci se musejí předem registrovat.

Cílem programu je ukázat potenciálním budoucím studentům možné využití radiotechnologií v lékařství a představit jim možnosti studia těchto specializací na fakultě.

„Ionizující záření se na specializovaných nemocničních pracovištích využívá čím dál více a konkrétně rentgeny si postupně nacházejí cestu i do jednotlivých ordinací. Naši absolventi najdou uplatnění nejen v nemocnicích, ale i ve firmách, které vyvíjejí klinické urychlovače, rentgeny a další zařízení. Stejně tak ve výzkumu, ať už přímo na naší fakultě, či v dalších laboratořích,“ uvedla Tereza Hanušová z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI.

Ona sama akci v roce 2016 spoluvytvářela a v současnosti ji vede.

Sestavit plán ozařování pro pacienta

Studenti se během dopoledne seznámí s oborem radiologická fyzika a jeho dvěma odvětvími: radioterapií a nukleární medicínou. Po obědě budou pokračovat v praktických cvičeních, v jejichž rámci mohou pracovat s mamografem, na simulátoru si vyzkoušejí obsluhu terapeutického lineárního urychlovače, vytvoří též snímky se zubním rentgenem.

Ve specializovaném softwaru rovněž sestaví léčebný ozařovací plán pro skutečného pacienta se zhoubným nádorem, případně si vyzkoušejí měření záření takzvaného radionuklidového ozařovače – ale dané cvičení je z důvodu radiační ochrany jen pro starší 18 let.

Následně navazuje exkurze na některém ze tří specializovaných pracovišť v pražských nemocnicích: nukleární medicína ve Fakultní nemocnici v Motole, radiodiagnostika v Thomayerově nemocnici nebo ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Moc se mi to líbilo, protože i když je den částečně zaplněn přednáškami, podstatnou část tvoří praktická cvičení a exkurze. Není to tedy žádné suché povídání, člověk hned vidí i praxi – vyzkouší si měření a vidí konkrétní pracoviště,“ poznamenala Marie Freibergová, která se účastnila hned premiérového termínu akce v červnu 2016 a nyní je studentkou FJFI.

Zájem bývá velký a kapacita je omezená, proto škola doporučuje včasnou registraci.

Od konce prosince bylo zároveň možné hlásit se na seminář, který má učitelům základních a středních škol ukázat argumenty pro studium matematiky a její praktické využití v životě, aby ji dokázali lépe zprostředkovat svým žákům.

I toto pořádá FJFI ČVUT, navíc ve spolupráci s pražskou Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Akce se bude konat v pátek 25. ledna.

 

Zdroj: 
novinky.cz