Datum zveřejnění: 
28. 11. 2018

Jak bude vypadat doprava budoucnosti? Jak se vypořádá se současnými trendy, jako jsou alternativní pohony, smart technologie, sdílené služby a autonomní vozidla? Na tyto otázky hledala odpovědi konference, kterou v půlce října v Praze uspořádalo Sdružení ČESMAD Bohemia. Zhruba stovce účastníků nabídla svůj pohled do budoucnosti řada odborníků z různých odvětví silniční dopravy.

Pavel Štěrba z TÜV SÜD Czech zahájil první část věnovanou legislativě: „Požadavky na emise prostupují celým spektrem vozového parku, který se pohybuje na našich silnicích, emisní legislativa je poměrně rozsáhlá a nepřehledná i pro výrobce a certifikační orgány. V posledních letech se pojmem emise začíná rozumět též hluk, který vozidla produkují, a spotřeba paliva, jejíž vykazování se rozšiřuje i na jiná než osobní vozidla.“

Využití alternativních pohonů

Otázku alternativních pohonů otevřel Miroslav Jurka ze společnosti IVECO: „Nákladní doprava je krví v žilách evropské společnosti, její nechtěné efekty je třeba řešit ihned. Vyzrálé řešení je použití plynových motorů, které nabízejí udržitelnou mobilitu dnes i za deset let. Technika CNG a LNG pro nákladní a osobní dopravu nabízí dnes široce dosažitelný ekologický a ekonomický kompromis.“

Tahače IVECO na LNG mají v mezinárodní dopravě dojezd až 1600 km a lze je dodat rovněž v provedení ADR. Palivo v nádrži vydrží při běžném provozu měsíc, ne pět dní, jak se někdy říká,“ dodal Miroslav Jurka.

Štěpán Venhoda ze společnosti Scania ve svém příspěvku hledal odpověď na otázky, kde se objevily dnes tolik skloňované pojmy alternativní paliva, udržitelná přeprava či elektromobilita a jaké příčiny a důsledky budou mít pro dopravu tak, jak ji dnes známe.

„50 procent populace dnes žije ve městech, do 70 let to bude 70 procent a je třeba zajistit zásobování. Jsou zde dopravní zácpy a silnice nejsou nafukovací. Ideální je tudíž dopravu rozředit a pouštět ji do center mimo exponované časy, tedy v noci. To však dnes moc nejde kvůli hluku, proto je vyvíjen tlak na používání méně hlučných motorů, což jsou plynové,“ řekl Štěpán Vehnoha.

Jiří Novotný z CDV ve svém příspěvku upozornil na nové skutečnosti vyplývající z legislativy EU v oblasti vážení vozidel, včetně možností, jak na tyto změny reagovat tam, kde předpis nabízí několik řešení. Současně se také podělil o poznatky, které získal v oblasti vážení vozidel.

Jan Hlavatý ze společnosti TACHTEK Solutions se ve svém příspěvku zaměřil na aktuální problémy, které je třeba řešit nejen na legislativní úrovni: „Svým příspěvkem chci vnést trochu světla do světa tzv. inteligentních tachografů a sdělit jejich uživatelům, že skok do proklamované budoucnosti nebude tak bolestivý, jak očekávají na základě různých rádoby odborných informací. Podle mého názoru tachografy nazýváme inteligentními pouze proto, že toto kdosi napsal do zákona (nařízení ES).“

Digitalizace a sdílené služby

V druhé části věnované digitalizaci a sdíleným službám se generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř zaměřil na e-CMR. „Elektronický list CMR je zajímavou inovací pro dopravce. Může odstranit ve firmě část papírování. Možná nebude hned pro každého, ale doba jde dopředu a lze očekávat, že po přistoupení Německa k příslušnému protokolu Úmluvy TIR požadavky na elektronizaci tohoto dokumentu masivně narostou. Je dobré být připravený.“

Budoucnost sdílených služeb v dopravě nastínil Zdeněk Říha z ČVUT: „Sdílená ekonomika má v dopravě obrovský potenciál a zároveň limity. Jednoznačně však může přispět k efektivnějšímu fungování celého dopravního systému jak vzhledem k jeho uživatelům, tak ke snížení dopadů dopravy na životní prostředí. Jakákoli necitlivá regulace ze strany státu může tyto efekty významně omezit.“

Autonomní jízda vozidel

Možné změny v tradiční dopravě pohledem psychologie posluchačům předestřel ve třetí části věnované autonomní jízdě Martin Pospíchal z Univerzity Karlovy: „Člověk zavedl do svého života v posledních zhruba sto letech velké množství nových technologií. Naše civilizace, společnost a každý z nás si na ně jen postupně přivyká. Autonomní vozidla či kamiony nebudou výjimkou. Poselstvím mého sdělení je skutečnost, že každá změna má svoje tempo, jakým je přijímána. Tato rychlost souvisí jak s naší psychikou, tak i uspořádáním naší nervové soustavy.“ Konkrétní kroky, které už učinili k autonomní mobilitě, přiblížili posluchačům i zástupci výrobců. Konkrétně David Chleboun ze společnosti Mercedes-Benz promluvil o filozofii firmy Daimler v oblasti nových trendů, konektivitě vozidel a možnostech, které přináší. V oblasti autonomie řízení seznámil přítomné se stupni autonomie, systémy podporujícími cestu k autonomní jízdě a aktuální nabídkou těchto systémů v nových vozidlech. Neopomenul ani dnes často skloňovaný platooning, jeho probíhající vývoj a možnosti, které přináší ve stále se zahušťujícím provozu. Poslední řečník Michal Havránek z firmy EWT zmínil jeden ze současných palčivých problémů: „V dnešní době není problém něco koupit, ale je nesnadné k tomu získat i službu, tedy péči o zákazníka, pomoc s uvedením do provozu, nastavení, vlastně realizaci až do konce.“ Ve svém příspěvku pak seznámil přítomné s tím, jak tuto výzvu přijala firma EWT nabízející smart návěsy a četné možnosti získání a zpracování dat spojených s jejich provozem.

Autor: 
Milan Frydryšek
Zdroj: 
dnoviny.cz