Datum zveřejnění: 
27. 11. 2018

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel přezval na nedělním slavnostním galavečeru v Praze hlavní Národní cenu vlády při předávání ocenění Česká hlava. Ceny dostali také další čtyři lidé. Uspěly algoritmus pro rozpoznání písmen počítačem v obraze, prostředky proti virům způsobujícím vážná onemocnění nebo počítačový program pro výpočet stavebních konstrukcí.
Doležel působí v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a celý život se věnuje studiu struktury a evoluce genomu rostlin. V srpnu oznámil, že se podařilo rozluštit celý dědičný kód pšenice seté, o čemž jsme vás informovali. Podílel se na tom mezinárodní tým, v němž byli i čeští odborníci. Jako jeden z prvních také vypracoval metodu určení velikosti jaderného genomu rostlin pomocí průtokové cytometrie.
»Dělá excelentní výzkum, je to člověk s vysokým mezinárodním přesahem a už dnes se stává vzorem a motivuje mladé lidi.
Zkoumání genetických informací v DNA je atraktivní, navíc dokáže kultivovanou a populární formou poznatky předávat dál,« ocenil Doležela místopředseda RVVI Karel Havlíček.
Cenu, které se přezdívá česká Nobelova cena, předal Doleželovi premiér Andrej Babiš. »Doufáme, že výsledky naší práce přispějí k rychlejšímu šlechtění nových odrůd přizpůsobených měnícímu se klimatu, lepším výnosům, odolnosti proti chorobám, budeme moci méně stříkat a udržovat životní prostředí. A nasytíme lidstvo,
« řekl dnes Doležel, který se podílel mimo jiné také na rozluštění genomu ječmene.
Stranou by podle něj neměl zůstat ani výzkum genomu banánovníku, který hraje významnou roli při zajišťování výživy rozvojového světa trpícího nedostatkem potravy.
Dvě ceny v kategoriích technické a přírodní vědy byly uděleny za práce studentů doktorandského studia. V první zmíněné uspěl Lukáš Neumann z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, který jako první vymyslel metodu kombinující strojové učení a nový algoritmus pro vyhledávání písmen nezávisle na jejich orientaci či velikosti.
»To, že je to práce výjimečná i z mezinárodního
hlediska, dokresluje, že licenci si koupila firma Samsung a máme to v našich mobilech,« dodal předseda organizačního výboru České hlavy Václav Marek. Neumann v současnosti pracuje na Oxfordské univerzitě na výzkumu algoritmů umělé inteligence pro samořiditelná auta.
Za přírodní vědy cenu obdržela Ivana Mejdrová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Zkoumá enzymy, které umožňují množení různých RNA virů způsobujících nachlazení, encefalitidu, myokarditidu nebo hepatitidu A. »Hledá látky, které nehubí přímo vir, ale jsou zacíleny
na lidský enzym tak, aby nedovolil viru se v organismu rozvinout,« vysvětlil Marek.
Cenu Invence pak převzala Jitka Palich Fučíková. S vědeckým týmem Ústavu imunologie při 2. lékařské fakultě a Fakultní nemocnici Motol a s biotechnologickou firmou Sotio dokázala, že přítomnost proteinu kalretikulin výrazně ovlivňuje aktivaci protinádorové imunitní odpovědi a zlepšuje prognózy pacientů s rakovinou plic a akutní myeloidní leukémií. Výsledky by mohly zkvalitnit protinádorovou terapii.
Ocenění získal také Lubomír Šabatka a jeho firma IDEA StatiCa, jež vyrábí software pomáhající projektantům zkonstruovat bezpečné stavby. Pomocí softwaru projektuje přes 2000 firem ve více než 60 zemích, využit byl například při stavbě Muzea budoucnosti v Dubaji nebo nového velodromu v Jakartě. Šabatka si odnesl Cenu Industrie ministerstva průmyslu a obchodu.
Ceny Česká hlava se letos udělovali posedmnácté, laureáti získali částku téměř 1,5 milionu korun. Z desítek nominovaných je vybrala porota složená z předních českých vědců. Nedělního galavečera, který se uskutečnil v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze se kromě Babiše zúčastnili i někteří ministři, poslanci, senátoři, rektoři, vědci a další osobnosti. Moderátorem byl Daniel Stach.       

Zdroj: 
Haló noviny