Datum zveřejnění: 
26. 11. 2018

Národní ocenění Česká hlava si včera v Praze převzali čtyři vědci a jedna firma. Mezi oceněnými je například Jaroslav Doležel, který se podílel na rozluštění genomu pšenice a ječmene. Profesor působí v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Olomouci a je vědeckým ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Se svými kolegy pracoval v mezinárodním konsorciu, které zmapovalo genom (soubor dědičných vlastností) ječmene a pšenice. Zvláště pšenice patří mezi základní zemědělské plodiny, nezastupitelné při výživě lidstva. Pěstuje se na největší ploše obdělávané plochy a poskytuje více než pětinu (v některých zemích i polovinu) kalorií a bílkovin, jež lidé z potravin získávají.
K poznání jejích dědičných vlastností profesor Doležel výrazně přispěl zavedením metody, která umožnila sekvenovat genom, jenž je ještě podstatně větší a složitější na popis než genom člověka, uvedla vládní rada k nominaci. Výzkum profesora Doležela a jeho kolegů má pomoci například k vyšlechtění odrůd plodin s lepšími vlastnostmi, zejména odolnějších vůči změnám podnebí. K tomu už musí být šlechtění klasickými technikami doplněno o nové, moderní postupy, které však mohou vědci uplatnit pouze tehdy, znají-li dědičné informace plodin. A to se u pšenice a ječmene podařilo.
Návrh na udělení Národní ceny vlády dává Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a schvaluje jej vláda. Dvě ceny v kategoriích technické a přírodní vědy jsou uděleny za práce studentů doktorandského studia. V první zmíněné uspěl Lukáš Neumann z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který jako první vymyslel metodu kombinující strojové učení a nový algoritmus pro vyhledávání písmen nezávisle na jejich orientaci či velikosti. Za přírodní vědy obdržela cenu Ivana Mejdrová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Zkoumá enzymy, které umožňují množení různých RNA virů způsobujících nachlazení, encefalitidu, myokarditidu nebo hepatitidu A.
Jitka Palich Fučíková s vědeckým týmem Ústavu imunologie při 2. lékařské fakultě a Fakultní nemocnici Motol a s biotechnologickou firmou SOTIO dokázala, že přítomnost proteinu kalretikulin výrazně ovlivňuje aktivaci protinádorové imunitní odpovědi a zlepšuje prognózy pacientů s rakovinou plic a akutní myeloidní leukémií. Výsledky by mohly zkvalitnit protinádorovou terapii.
Ocenění získala také společnost IDEA StatiCa, jež vyrábí software pomáhající projektantům zkonstruovat bezpečné stavby. Laureáti získali částku téměř 1,5 milionu korun.       

Zdroj: 
Lidové noviny