Datum zveřejnění: 
15. 11. 2018

Na jaře roku 2017 představil Kovosvit MAS v rámci tradičních Zákaznických dnů stroj WeldPrint 5X. Novinka je představitelem tzv. hybridní technologie, kombinuje 3D tisk z kovu s obráběním v jednom pracovním prostoru.

Na vývoji stroje se podílel Kovosvit MAS ve spolupráci s pracovištěm RCMT při Fakultě strojní pražského ČVUT. Do ČVUT nakonec WeldPrint zamířil, konkrétně na pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.
Několik let pracovali odborníci z Kovosvitu a RCMT na vývoji technologie, která umožňuje nanášení materiálu v pracovním prostoru pomocí modifikovaného elektrického oblouku a následně je výrobek v témže pracovním prostoru subtraktivní metodou až v pěti osách obráběn.
Technologii i stroji byl následně udělen patent a v loňském roce byl stroj WeldPrint 5X na Mezinárodním strojírenském veletrhu oceněn Zlatou medailí v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem.
WeldPrint umožňuje produkovat dílce, které nelze vůbec, nebo jen za velkých obtíží, vyrábět tradiční subtraktivní metodou. Výhody stroje se ukazují zejména v podobě snížení pracnosti a času obrábění u tvarově složitých dílců z nerezové oceli nebo při tvorbě konstrukcí s vnitřním chlazením a také například při opravách nástrojů. Typickým potenciálním zákazníkem jsou firmy působící v nástrojářství, energetice či hydroenergetice, a samozřejmě též v oblasti automotive či aerospace. V Kovosvitu ve spolupráci s RCMT pokračovali i v roce 2018 intenzivně na dalším rozvoji stroje. Práce se soustředily primárně na další rozvoj patentované technologie, zároveň se však technici zaměřili na optimalizaci procesů, aby byly co nejefektivnější a v důsledku co nejlevnější.
Milníkem pro Kovosvit byl prodej stroje WeldPrint a jeho přesun do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Toto pracoviště při ČVUT v Praze zaručí další rozvoj hybridní technologie. Kromě toho bude stroj využíván pro účely výzkumu integrace robotických aplikací. Nelení ale ani v Kovosvitu, kde se již ve spolupráci s RCMT připravuje nová, optimalizovaná generace stroje WeldPrint.

Příklad zákaznického řešení

Přestože před prodejem byl stroj WeldPrint umístěn v Kovosvitu, neznamená to, že zahálel. V průběhu uplynulých měsíců specialisté spolupracovali s několika podniky, pro něž navrhovali a realizovali řešení, která umožňují produkci takových dílců, jež by se jiným způsobem vyráběly jen velmi obtížně. Takováto spolupráce se uskutečnila například se společností Isolit-Bravo.
Pro tuto firmu, jež se zabývá výrobou plastových dílců pro automobilový průmysl, byla v Kovosvitu vyrobena část formy pro vstřikování plastů. Cílem spolupráce bylo nahradit konvenčně vyrobitelné chladicí kanály sloužící k chlazení formy za sofistikovanější. Zákazník investoval do návrhu formy s optimalizovaným tvarem a větší složitostí chladicí soustavy tak, aby co nejlépe a rovnoměrně odváděla teplo z funkčních ploch.
Tuto součást se na stroji WeldPrint povedlo vyrobit pomocí hybridní aditivní výroby z materiálu zvoleného dle přání zákazníka. Vyrobenou součást zákazník zařadil do sériové výroby a v první fázi se soustředil na měření teploty formy. Tím si ověřil prvotní předpoklad, že takto navržená chladicí soustava je efektivnější a umožňuje zvýšit produktivitu výroby.
Potvrdilo se, že díky technologii integrované ve stroji WeldPrint zůstanou výrobní náklady formy nízké. A především se podařilo díky nové chladicí soustavě oproti konvenční snížit výrobní takt z 37 sekund na 27 sekund, což značí významnou úsporu času.

Zdroj: 
TECH MAGAZÍN