Datum zveřejnění: 
2. 10. 2018

Docent Zdeněk Hurák z katedry řídicí techniky FEL ČVUT experimentuje již několik let s výukou odborných předmětů ve formátu tzv. převrácené třídy. Studenti zhlédnou výklad v podobě animovaných videí na YouTube doma a při hodinách s učitelem pouze společně řeší příklady a diskutují o tématu. Systém, který na univerzitní půdě dosud v Česku nikdo nevyzkoušel, se na ČVUT osvědčuje a v letošním roce absolvuje dva kurzy s převrácenou výukou až 50 studentů. Videa v angličtině nasbírala mnoho tisíc zhlédnutí.
Převrácená třída (angl. flipped classroom) je stále populárnější výukovou metodou, kterou proslavila například slavná animovaná videa Khan Academy. V zahraničí se začíná používat už i na univerzitách, v Česku však dosud ne. Průkopnickým počinem je tedy zavedení této výuky ve dvou předmětech Modelování a simulace dynamických systémů a Optimální a robustní řízení, které vede doc. Zdeněk Hurák na FEL ČVUT v bakalářské i magisterské části studijního programu Kybernetika a robotika. Jde o předměty, kterými letos projde 30 až 50 studentů. Většina přednášek je už k dispozici v animované verzi YouTube videa.

EFEKTIVNĚJI STRÁVENÝ ČAS SE STUDENTY

Častou námitkou proti systému převrácené třídy je názor, že osobní kontakt s přednášejícím nemůže žádné video nahradit. S tím souhlasí i Zdeněk Hurák. Podle něj však nová metoda pouze nahrazuje dlouhý monolog přednášky daleko efektivnějším časem, kdy učitel pomáhá studentům řešit vzorové problémy a případové studie. Dobře odladěné video s vysvětlením základních pojmů a konceptů si studenti mohou přehrát doma a libovolně zrychlit, zpomalit, zastavit či pustit znovu. Samotná hodina s učitelem je pak mnohem interaktivnější.
Díky svému inovativnímu přístupu získal docent Zdeněk Hurák v srpnu 2018 ocenění děkana FEL ČVUT pro nejlepšího pedagoga ve školním roce 2017/18. Podkladem pro udělení ceny byla i konzistentně skvělá zpětná vazba od studentů v anketě ČVUT.
O tématu převrácené třídy bude Zdeněk Hurák přednášet na akci "Towards better university teaching", kterou pořádá MŠČR 22. a 23. listopadu 2018.      

Zdroj: 
Technický týdeník