Datum zveřejnění: 
2. 10. 2018

Ústav řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT uspořádá na MSV 2018 v Brně již 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Letošní téma, Inteligentní výroba v digitální ekonomice, je zaměřené na současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace. Na konferenci budou projednávány aktuální problémy související s řízením a navrhováním průmyslové výroby.
Hlavními tématy konference jsou projektování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých nástrojů a digitalizace, optimalizace a zefektivňování výrobních procesů a systémů s využitím pokročilých nástrojů, moderní řízení výrobních a logistických procesů a další témata včetně environmentálního pohledu nebo manažerských dovedností a kompetencí potřebných pro inteligentní výrobu
Konference proběhne ve středu 3. 10. 2018 od 8.30 do 18hodin v sále B Kongresového centra BVV, pod záštitou prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze a doc. Ing. Milana Edla, Ph. D., děkana Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni. Dalšími partnery konference jsou Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, Svaz strojírenské technologie, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ a MM Průmyslové spektrum.      

Zdroj: 
Hospodářské noviny