Datum zveřejnění: 
11. 7. 2018

Nový posudek kompletně celé staré budovy uměleckoprůmyslové školy dostalo vedení kraje. Její stav je podle něj ještě o něco horší, než se předpokládalo.

Klíčového posudku se dočkalo vedení kraje ke své umělecko-průmyslové škole, jejíž budova je již přes rok v havarijním stavu. Dokument Kloknerova ústavu ČVUT už radní poslali ministerstvu kultury, aby rozhodlo, zda z ní sejme památkovou ochranu. Pokud to udělá, kraji to zjednoduší a zlevní její opravu. "Posudek konstatoval to, co našel ten úplně první, jen s tím rozdílem, že se tam nenachází hlinitanový cement, ale není tam skoro žádný cement. Stropy jsou špatné a zůstat by tam mohly maximálně dva, navíc v obytné části budovy. Pokud by se do ní sahalo, zůstal by maximálně obal," řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. Dokud se podle něj ministerstvo kultury k žádosti o sejmutí památkové ochrany nevyjádří, nemůže kraj navrhovat žádná opatření. "Opravdu potřebujeme znát výsledek, protože už musíme rozhodnout, co s budovou bude. Budu chtít po panu ministrovi, aby rozhodnutí padlo co nejdříve," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Podle architekta a uvolněného zastupitele pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a UNESCO Vojtěcha Franty se jistě všichni shodnou na tom, že stará budova je krásná.
"Vnímám její kulturní hodnotu a samozřejmě vůbec nemohu konfrontovat posudky Kloknerova ústavu," řekl. Situace by se podle něj dala vyřešit buďto velice nákladnou rekonstrukcí, anebo radikálnějším řešením. "Ve chvíli, kdy záchrana přeteče smysluplnou částku, řeší se to například tím, že se doporučuje stavba repliky a podobně," zmínil.
Jaroslav Bradáč zase přemýšlí nad otázkou, že pokud už by kraj musel volit například demolici, ač ji osobně nechce, proč by nemohl postavit architektonicky cennou budovu dalším generacím. Zástupci Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) se k novému posudku zatím nemohou vyjádřit, neboť jej ještě neznají. Žádost kraje o sejmutí památkové ochrany či dokonce demolici ale považují za neodůvodněnou. Naopak upozorňují, že podle dosavadní znalosti problému a předchozích posudků je oprava staré budovy možná.
"Akceptujeme, že její stav není dobrý, nicméně hodnota tohoto objektu spočívá také například v mobiliáři, nebo vůbec jeho zasazení do dané lokality. A to se i rozsáhlejší rekonstrukcí nezmění," zmínil památkář Vladimír Lokajíček. Na stranu svých loketských kolegů se navíc staví i ti z Karlových Varů.
S vedením kraje se před časem kvůli havarijnímu stavu budovy sešla i ředitelka uměleckoprůmyslové školy. Ta zatím situaci zvládá, ale není pro ni úplně komfortní. Vyučující i studenti museli prostory staré budovy opustit, přičemž v učebnách zůstalo spousta vybavení a zařízení. "Měli jsme jednání se zástupci podnikatelské sféry z oboru keramiky a v každém případě mají všichni zájem na tom, aby škola fungovala dál a připravovala odborníky," poznamenal Jaroslav Bradáč. Uměleckoprůmyslovou školu v tomto ohledu přirovnal k houslařské škole a označil je za rodinné stříbro až zlato. "Navíc uměleckoprůmyslová škola učí obor, který je poslední v republice, a to zdobení keramiky," uvedl radní.
Problémy památkově chráněné školní budovy se objevily loni v dubnu. Tehdy nesměli studenti kvůli prasklinám do některých učeben, škola proto přesunula výuku do jiných prostor. Součástí starého křídla je i téměř desítka bytů původně určených pro pedagogy, ze kterých se museli obyvatelé loni v květnu na základě rozhodnutí stavebního úřadu urychleně vystěhovat. Stará školní budova pochází z roku 1924.       

Autor: 
Jana Plechatá
Zdroj: 
Mladá fronta Dnes