Datum zveřejnění: 
1. 2. 2018

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes předal jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol.

Rektory jmenoval 29. ledna 2018 prezident, na jeho žádost dnes ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujmou 1. února. Rektorský mandát trvá čtyři roky.

„Vysoké školy by měly pod vaším vedením i nadále plnit svůj nezastupitelný význam ve společnosti rozvojem svých základních funkcí. Tedy jako autonomních a nezávislých center svobodného a kritického myšlení, jejichž poznatky a inovace přinášejí prospěch celé společnosti ve formě nového vědění, produktů či služeb,“ řekl ministr školství rektorům při slavnostním ceremoniálu v Karolinu.

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:
doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor České zemědělské univerzity v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně
prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz