Datum zveřejnění: 
11. 1. 2018

Na hlavních silničních tazích v Praze, stejně jako v celé republice, zůstávají billboardy hodnocené jako rizikové či problémové. Mapu pražských i mimopražských poutačů včera zveřejnila společnost Kverulant. org s tím, že jde o výsledek práce odborníků a jejich výzkumu. Z mapy plyne, že nebezpečných billboardů jen u některých tahů v Praze zůstávají desítky.
Zprávu o svém výzkumném úkolu ohledně billboardů poskytla už loni pětice autorů z Fakulty dopravní ČVUT v časopise Silniční obzor. Odborníci analyzovali nehodovost a dopravní konfl ikty. Práce byla podkladem pro zákon, který (spolu s pražskými stavebními předpisy) měl od 1. září 2017 zařídit odstranění tří tisíc poutačů od silnic první třídy a od dálnic. "Více než čtyři měsíce po zákazu jich zmizelo jen pár desítek," upozornil Kverulant.org.      

Zdroj: 
Právo