Datum zveřejnění: 
12. 9. 2017

Těžko se můžeme domnívat, že nám tohle všechno projde bez hluboké změny způsobu našeho myšlení. Zásadní rekvalifikace čeká nás všechny, a to nejen v zaměstnání.

Každá převratná epocha se skládá z hrozeb a příležitostí. Záleží jen na nás, čím se nakonec stane. České republiky a Středočeského kraje obzvlášť se turbulentní změny dotknou významně. Je tu totiž velký podíl průmyslové výroby a řada pracovních příležitostí, které budou do budoucna patřit strojům. My si budeme muset zvyknout na nové poměry.

"Automatizovaná lidská práce příliš potřeba nebude. Pro Středočeský kraj jako region, kde je mnoho automatizované práce, je to samozřejmě riziko," řekla Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra.

"Při příchodu nových technologií lidé generace x, což jsem třeba já, ty technologie nemusí zvládnout. Pro ně to představuje hrozbu. Představuje to potenciální ohrožení," řekl Leoš Dvořák, ředitel pro digitalizaci, Siemens ČR.

"Takže se může stát, že máte spoustu zaměstnanců, jejichž dovednosti jsou již zastaralé a zoufale vám chybí zaměstnanci, kteří by ovládali kybernetickou bezpečnost, ochranu dat, kódování," řekla Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

"Není to jen o tom, že ty firmy budou nadávat, že nejsou tito nebo tamti zaměstnanci, ale půjdou tomu napřed. Pomůžou s rozvojem školství," řekl Leoš Dvořák.

"Málo lidí nám chce studovat průmyslové školy, techniku, - řada lidí jde spíše studovat humanitní obory," řekl Jan Skopeček, radní Středočeského kraje.

Postupem času si ale budeme muset zvyknout na úplně jiný přístup ke vzdělávání.

"Já vidím takovou možnost srůstání té technologické výchovy a té společenskovědní. To je také jeden z cílů té průmyslové revoluce, toho co se děje kolem a té snahy být připraven," řekl Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Změnit budeme muset i své pracovní návyky.

"Bude tady i legislativní tlak, tlak zaměstnavatelů, kteří budou chtít zlevňovat - umožní těm zaměstnancům zůstat doma a zaměstnanec, který ušetří dvě hodiny na cestě, tak ty dvě hodiny může odpracovat. Bude to efektivnější, lidé budou odpočatější," řekl Leoš Dvořák.

"Je důležité, jak budeme připraveni. Je důležité, aby ten český stát a čeští političtí představitelé si toto uvědomovali a pracovali na tom. Aby měli vizi," řekla Milena Jabůrková.

"Vedení Středočeského kraje začalo pracovat na programu rozvoje regionu, jako ne programu na pár let, ale jako střechového strategického dokumentu, s tím dlouhodobým cílem, že Středočeský kraj má být místo dobré pro život, a to v okolí Prahy, i tam, kde je dnes něco, co nazýváme vnitřní periferií. Venkov, který se zdá, že je vysáván Prahou a nemá šanci k rozvoji," řekla Rut Bízková.

Málokdo si totiž může dovolit žít v klidu na venkově, když potřebuje vydělávat. Než by trčel denně mnoho hodin v zácpách, raději se do Prahy rovnou přestěhuje. Jen pokud lidé přestanou cestovat za daty a data začnou vysokou rychlostí létat za lidmi, dočká se venkov své příležitosti. 

 

Autor: 
Věra Dušková
Zdroj: 
prahatv.eu