Datum zveřejnění: 
12. 9. 2017

Dne 8. září 2017 proběhlo setkání přihlašovatelů a zástupců státních a odborných institucí v rámci vyhlášení 15 nominovaných staveb v ČR a 3 zahraničních staveb z 52 přihlášených, které budou soutěžit o titul STAVBA ROKU 2017. O Zvláštní ceny se ucházejí všechny přihlášené stavby, bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení rozhoduje na porotě nezávislý Sbor expertů.

Na www.stavbaroku.cz mohou svým hlasem odborníci i laici rozhodnout o Ceně veřejnosti od 8. září od 12 hodin do 5. října do 12 hodin.
Udílení ocenění proběhne dne 5. října na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze.

 „Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňuje jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání“, komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.“

„Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky“, dodává MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže STAVBA ROKU, a doplňuje: „Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.“

Náročnou práci odborné poroty komentuje její předsedkyně Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.: „V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.“

Putovní výstava soutěže STAVBA ROKU zahájí svou cestu na veletrhu FOR ARCH ve dnech 19.-23. září, kde bude také probíhat hlasování o Cenu veřejnosti formou anketních hlasovacích lístků. Návštěvníkům veletrhu, partnera soutěže STAVBA ROKU, budou současně na výstavních panelech prezentované i objekty soutěže o Stavbu roku Středočeského kraje a slovenské soutěže Stavba roka.

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ohromující vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, rekonstrukce historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, rekonstrukce významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Do užšího výběru v soutěži ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017, která reprezentuje schopnosti českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže
STAVBA ROKU 2017
(bez pořadí, řazené dle soutěžního čísla)

1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou
Projektant:    Aquatis, a.s.
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor:       Ředitelství vodních cest České republiky
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.

12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice
Projektant:    Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel:    EUROVIA CS, a.s.
Přihlašovatel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor:       Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava 
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově
Autor: Projektstudio EUCZ s.r.o., Ondřej Klimek, David Kotek
Projektant:    Projektstudio EUCZ s.r.o.
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ s.r.o.
Investor:       Lumius spol s.r.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.

15. CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze
Autor: Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.
Projektant:    Technico Opava s.r.o.
Dodavatel:    HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor:       České vysoké učení technické v Praze
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.

16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě
Projektant:    Chválek Ateliér s.r.o.
Dodavatel:    EKKL a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Investor:       VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.

22. Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích
Projektant:    New Visit s.r.o.
Dodavatel:    BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor:       Statutární město Pardubice
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

24. Smart byty Nové Butovice v Praze
Autor: Atelier Smitka s.r.o., Ing. arch. Daniel Smitka
Projektant:    Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel:    Trigema Building a.s.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor:       Trigema a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.

28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Autor: ATELIER Žiška s.r.o.
Projektant:    ATELIER Žiška s.r.o.
Dodavatel:    Spilka a Říha s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kardašova Řečice
Investor:       Město Kardašova Řečice
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

31. Kotelna Park Radlice v Praze
Projektant:    AED project a.s.
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Red Group s.r.o.
Investor:       Red Group s.r.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích
Autor: Hlaváček - architekti s.r.o.
Projektant:    Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel:    Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor:       ŠKODA AUTO a.s.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov
Projektant:    EXprojekt s.r.o.
Dodavatel:    sdružení Břeclav most - FIRESTA + AŽD
Přihlašovatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor:       SŽDC s.o.
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek
Projektant:    akad. Arch. Karel Lapka, akad. Arch. Ing. Kateřina Vávrová
Přihlašovatel: Město Písek
Investor:       Město Písek
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami
Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
Projektant:    Ing. arch. Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik
Dodavatel:    Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor:       Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
Projektant:    3Q PROJECT a.s.
Dodavatel:    STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Investor:       Královéhradecký kraj
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Autor: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Projektant:    Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Dodavatel:    Podzimek a synové s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor:       Petr a Iveta Kličkovi
Nominace na titul STAVBA ROKU 2017 udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 (bez pořadí)
50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika
Dodavatel:    Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor:       MVE Želiezovce s.r.o.
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika
Autor: Jaspers-Eyers architects, John Eyers
Projektant:    Gilles Bollens
Dodavatel:    AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Investor:       Ghelamco Poland
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

53. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika
Projektant:    Sweco Consulting Sp. Z o.o.
Dodavatel:    M-SILNICE a.s.
Přihlašovatel: M-SILNICE a.s.
Investor:       ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH
Nominace na titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017 udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.

Vyhlašovatelé soutěže STAVBA ROKU: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) chtějí při příležitosti zveřejnění nominací poděkovat všem účastníkům této přehlídky. Poděkování patří i náročné práci porotců a Sboru expertů, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole. 

Zdroj: 
stavbaweb.dumabyt.cz