Datum zveřejnění: 
11. 9. 2017

Kristina VRKOČOVÁ, moderátorka:
Nejasnosti provázejí další osud poškozené části keramické školy v Karlových Varech. Původní starší část je postavena z hlinitanových betonů a ty se rozpadají. Odborníci se přou, jestli starou budovu strhnout a postavit novou, nebo se pustit
do její rekonstrukce.

Antonín BRUŠTÍK, redaktor:
Kvůli havarijnímu stavu úřady na jaře nařídily vyklizení nejstarší části školy. Narychlo museli své domovy opustit i nájemníci, kteří tady bydleli. Od května je budova zavřená. Dovnitř teď smí jen statici. Ti zjišťují, co s budovou dál. Rozebrat střechu,
odkrytou částí pak vytahat stropy, které jsou vyrobené z vadného betonu. To je jeden ze scénářů rekonstrukce, který odborníci radním navrhují.      

Antonín BRUŠTÍK, redaktor:
Klíčový posudek má vypracovat České vysoké učení technické v Praze. Teprve poté zástupci kraje rozhodnou o dalším osudu historické části keramické školy. Antonín Bruštík, Česká televize.      

Zdroj: 
ČT 1