Datum zveřejnění: 
8. 9. 2017

V červenci letošního roku vyhlásila společnost Construsoft, výhradní dodavatel softwaru Tekla Structures, vítěze tradiční soutěže 3D modelů staveb vytvořených v programu Tekla Structures. O národní kolo soutěže Tekla BIM Awards 2017 byl letos v rámci České republiky a Slovenska rekordní zájem. Celkem bylo přihlášeno 17 různorodých BIM projektů z obou zemí. Všechny soutěžní modely byly posouzeny odbornou komisí, jejímiž členy byly i takové osobnosti jakými jsou prof. Adam Glema z Poznaňské univerzity v Polsku nebo Jeroen Coenders, zakladatel a ředitel společnosti White Lioness technologies, přednášející na technické univerzitě Delf v Nizozemsku. Nejlepší modely budou oceněny v rámci jubilejního 20. Setkání uživatelů programu Tekla Structures v Hrubé Vodě a postoupí do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2018.

ČVUT – ČESKÝ INSTITUT INFORMATIKY, ROBOTIKY A KYBERNETIKY – BUDOVA A (CIIRC)

Firma EXCON, a.s. přihlásila do soutěže projekt výstavby sídla sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory. Projekt řeší celkovou rekonstrukci, nástavbu a přístavbu stávající budovy Technické menzy ČVUT. Novostavbu tvoří desetipodlažní budova se třemi podzemními podlažími a s parkovacím zakladačem osobních vozidel určeným pro pedagogy, zaměstnance a studenty ČVUT. První NP je půdorysného rozměru přibližně 35,4 m × 24,6 m. Celková výška dosahuje přibližně 40,1 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelová rámová konstrukce s patrovými sloupy. Stropní rošt je opřen do betonového monolitického jádra. Konstrukce 2.– 4. NP je na východní straně konzolovitě předsazena přes hranu 1. NP. Od 5. NP jsou jednotlivá podlaží včetně nosných sloupů vzájemně pootočena o 1,5 °. Sloupy jsou díky tomu v těchto podlažích šikmé.
Projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Projekty veřejného zájmu a postoupil do mezinárodního kola soutěže.      

Autor: 
Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA
Zdroj: 
Konstrukce