Datum zveřejnění: 
1. 3. 2017

Fakulta architektury ČVUT v Praze zve do konce března 2017 všechny zájemce o studium v doktorském studijním programu k podání přihlášky. Mezi výzkumné úspěchy posledních let, na kterých se doktorandi fakulty podíleli, patří Laboratoř ticha, expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně, nebo funkční prototyp soběstačného solárního domu AIR HOUSE, za který obdrželi třetí místo v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Fakulta architektury ČVUT nabízí doktorský studijní program v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky, každoročně je přijímáno kolem třiceti doktorandů a absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Studenti mají k dispozici zázemí největší technické univerzity v České republice a moderní budovu od architektky Aleny Šrámkové, ve které od roku 2011 fakulta sídlí.

Studenti doktorského studia se zapojují do unikátních výzkumných aktivit, mají možnost publikovat a využít kontaktů Fakulty architektury ČVUT se zahraničními univerzitami formou účasti na mezinárodních konferencích nebo odborných stážích.

Přihlášku včetně požadovaných příloh uchazeč podává do 31. března 2017; výběrové řízení se koná 21. června 2017.

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz