Datum zveřejnění: 
28. 2. 2017

FA ČVUT nabízí doktorský studijní program v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je čtyři roky, každoročně je přijímáno kolem třiceti doktorandů a absolventům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.). Studenti mají k dispozici zázemí největší technické univerzity v České republice a moderní budovy od architektky Aleny Šrámkové, ve které od roku 2011 fakulta sídlí.

Uchazeči se mohou hlásit do jednoho z pěti studijních oborů:
● Architektura, teorie a tvorba,
● Urbanismus a územní plánování,
● Architektura, stavitelství a technologie,
● Dějiny architektury a památková péče,
● Průmyslový design,
a to v prezenční či kombinované formě studia. Přes osmdesát vyhlášených témat slibuje uchazečům zapojení do výzkumu v oblastech teorie a dějin architektury, průmyslového dědictví, procesů územního plánování, pokročilých stavebních materiálů, soudobého bydlení nebo multimediálního designu.

Studenti doktorského studia se zapojují do unikátních výzkumných aktivit, mají možnost publikovat a využít kontaktů FA ČVUT se zahraničními univerzitami formou účasti na mezinárodních konferencích nebo odborných stážích. Mezi výzkumné úspěchy posledních let, na kterých se doktorandi FA ČVUT podíleli, patří Laboratoř ticha, expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně nebo funkční prototyp soběstačného solárního domu AIR HOUSE, za který obdrželi třetí místo v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Přihlášku včetně požadovaných příloh uchazeč podává do 31. března 2017; výběrové řízení se koná 21. června 2017. 

Zdroj: 
imaterialy.dumabyt.cz