Datum zveřejnění: 
28. 2. 2017

Leader’s voice

Asi všichni víme, že před pětadvaceti lety byl v České republice poprvé spuštěn internet, a to na ČVUT v Praze. Síť sítí změnila život vysokých škol v mnoha oblastech, avšak stejně jako oheň může být internet dobrý sluha, ale také zlý pán.
Dobrým sluhou je určitě v oblasti elektronických informačních zdrojů. Přístup ke světovým databázím, možnost rychlé komunikace s celým světem, sdílení nových poznatků, bez toho si již moderní vysokoškolský výzkum vůbec neumíme představit.
Vynikajícím pomocníkem je internet v oblasti administrativy. Například zájemci o studium na VŠE podávají výhradně elektronické přihlášky. Poplatek za přijímací řízení je možné zaplatit on-line kartou anebo bankovním převodem. Přijímací zkoušky mají na jedné z našich fakult již pouze počítačovou podobu a uchazeč o studium se dozví počet bodů okamžitě po zaškrtání odpovědí. Zkoušení je méně pracné a je zcela transparentní, protože otázky vybírá z připravené sady počítač, ten také výsledek okamžitě vyhodnotí a stanoví pořadí podle dosažených bodů. Osobně jsem nebyla velkým příznivcem tohoto typu zkoušení, zdálo se mi příliš neosobní, ale osvědčilo se. Dnešní zájemci o studium jsou na počítač tak zvyklí, že by pro ně bylo asi podstatně složitější psát na papír perem.
Nutným sluhou je internet v oblasti komunikace vysokých škol. Nejúčinnějším nástrojem kontaktu se studenty již nejsou jen "obyčejné" webové stránky, ale hlavně sociální sítě. Moderní školy mají své Facebooky, komentují události na Twitteru, vystavují fotografie na Instagramu a videa na YouTube. Zkrátka se snaží jít s dobou a stačit studentům, kteří se již narodili do doby internetové.
Internet ale přinesl i nové problémy. Dostupnost informací a vševědoucí pan Google svádí k usnadňování si práce. Proto dnes musí procházet veškeré seminární a kvalifikační práce antiplagiátorskými programy. Čelíme i novým formám podvodů, nejčastěji při zneužívání mobilních telefonů. A fakt, že se vysoké školy často stávají terčem kybernetických útoků, mi přímo nahání hrůzu, stejně jako internetové diskuse, jejichž jazyk je na hony vzdálen akademické noblese a "zlý" je bohužel tím nejsprávnějším označením pro anonymního "hrdinu". Také bych všem studentům (a někdy i kolegům) doporučila další české přísloví, a to dvakrát měř, jednou řež. Bez přemýšlení rychle odeslaný e-mail totiž může napáchat mnohem více škody než užitku, a stát se tak pánem opravdu hodně zlým.      

Autor: 
Hana Machková
Zdroj: 
Hospodářské noviny