Datum zveřejnění: 
14. 12. 2016

Na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického garantuje výuku problematiky řízení a zabezpečení železničního provozu. Martin Leso se v rámci hospodářské činnosti fakulty zabývá také posuzováním bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení a zaměřuje se na rozvoj a prosazování nových technologií na železnici. Především se však zasadil o zřízení ojedinělého dopravního sálu.

"Dopravní sál slouží zejména pro názornou výuku problematiky řízení a zabezpečení železničního provozu. V prvních fázích výstavby dopravního sálu se studenti zaměřovali zejména na samotnou funkci zabezpečovacích zařízení, realizaci elektronických systémů, programování a provedení jejich softwaru a hardwaru. Dopravní sál je rovněž využíván pro účely a propagaci nejenom ČVUT v Praze, ale samotného železničního oboru. Uskutečňují se zde desítky exkurzí ročně a je rovněž k dispozici jak pro firemní školení pracovníků z oblasti vývoje a údržby zabezpečovacích zařízení a pracovníků řízení dopravy, tak i pro laickou či odbornou veřejnost." říká Leso

 

 

 

Zdroj: 
zeleznicar.cd.cz