Datum zveřejnění: 
13. 12. 2016

Jakou částí ochrany sítě chce hacker proniknout? A pokud ji obránci posílí, co udělá příště? Kybernetická obrana je v podstatě neustálou "hrou" mezi obránci, kteří systém chrání a útočníky, kteří se jej snaží infikovat. Teorii her, která se podobnými situacemi zabývá, rozvinul ve své magisterské práci vítěz letošního ročníku soutěže Cisco Outstanding Thesis Award, kterou uspořádala již třetí rok po sobě společnost Cisco a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.

V kategorii magisterských prací se z vítězství a odměny 25 tisíc korun radoval Jakub Černý z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT FEL). Svoji práci nazval "Stackelberg Extensive-Form Correlated Equilibrium with Multiple Followers" a pro zpracování vycházel z matematické disciplíny zvané Teorie her. Jakub Černý dokázal vytvořit model, který umí zacházet s neúplnou informací a najít způsob, jakým by se obránce měl chovat. K otestování svého postupu využil například zveřejněných postupů generálů NATO z vojenského cvičení.


V kategorii bakalářských prací byly letos oceněny dvě práce. Prvním vítězem se stal Petr Eichler z ČVUT FEL. Ve své bakalářské práci "Vehicle Routing Problem with Multible Time Widows" se zabýval problémem nejkratší cesty. Tyto úlohy odpovídají na to, jaká trasa mezi několika místy je nejkratší, případně nejvýhodnější. Druhým Martin Čerňáč z Fakulty informačních technologií ČVUT s bakalářskou prací "Studie kvality parametrů digitálních certifikátů na českém internetu". Ta odpovídá na otázku, jaký je stav zabezpečení českého internetu přes šifrovací protokoly, kterými se komunikuje. Šifrovaná komunikace totiž ještě neznamená kvalitní zabezpečení, neboť uživatel může mít zastaralý certifikát nebo příliš hrubou šifru.

Mezi dalšími oceněnými byli Tereza Soukupová (ČVUT FEL) a Tomáš Dlask (ČVUT FEL).

 

Zdroj: 
feedit.cz